Astăzi voi continua  serialul dedicat aparițiilor editoriale de ficțiune speculativă din perioada 1899-2011 cu un nou episod. A durat ceva până am strâns tot materialul, dar cu ajutorul prietenilor Nicușor Dinu și Bebe Librar cred că am reușit să adunăm laolaltă toate titlurile de gen din perioada 1974-1975, sub genericul

Bibliografia generala (Logo) - New version

Mai înainte însă, câteva observații de ordin general:

1.- Este o perioadă interesantă, chiar dacă predominante sunt lucrările autorilor români, mai vechi sau mai noi. Printre ele se află însă unele cu adevărat remarcabile, precum Pălăria de pai și Jocuri de apă de Horia Aramă, Prețul secant al genunii de Adrian Rogoz, Legendele Țării lui Vam și Dinții lui Cronos de Vladimir Colin, dar mai ales Cuadratura cercului de Gheorghe Săsărman – poate cea mai bună carte din cariera acestui scriitor. De asemenea, o seamă de restituiri ale unor creații autohtone clasice ale genului merită și ele menționate: Brațul Andromedei de Gib I. Mihăescu, Omul și umbra de Oscar Lemnaru , precum și Baletul mecanic de Cezar Petrescu.

2.- Se înmulțesc și cărțile de critică și teorie literară, chiar dacă ele se referă cu precădere la domeniul fantasticului. A se vedea în acest sens Realismul literaturii fantastice de Marin Beșteliu și Proza fantastică românească de Sergiu Pavel Dan.

3.- În domeniul literaturii străine, pe lângă o serie de titluri clasice, semnate de Gérard de Nerval, Vladimir Odoevski, Ludvig Holberg, J.H. Rosny-Aîné, Jules Verne, Mark Twain, Robert Louis Stevenson sau Ambrose Bierce, apare pentru prima oară în limba română romanul Hobbit al lui J.R.R.Tolkien, în excepționala traducere a Catincăi Ralea. Alte titluri interesante sunt antologia Fantastica întâlnire din zori, apărută la Editura Junimea din Iași, precum și primele două numere din Colecția romanelor științifico-fantastice, inaugurată la Editura Univers, prin care cititorul român ia contact cu unele dintre cele mai celebre creații de science fiction pe plan mondial: romanele Seniorii războiului de Gérard Klein și Soarele gol de Isaac Asimov. Nici Editura Albatros nu se lasă mai prejos și oferă celor pasionați de creația lui Ray Bradbury o antologie de proză scurtă sub titlul Aici sunt tigri, în colecția Fantastic Club, iar Editura Dacia publică în volum Solaris de Stanislaw Lem – roman serializat nu cu mult înainte în paginile CPSF, condusă de Adrian Rogoz.

Una peste alta, au fost doi ani excelenți, dacă ținem cont de limitările ideologice ale perioadei respective, care în 1974 au dus la dispariția celebrei Colecții de povestiri științifico-fantastice, adevărată legendă a SF-ului românesc și european.

Și-acum vă invit să urmărim împreună și alte surprize dintre


APARIȚIILE DE FICȚIUNE SPECULATIVĂ  DIN 1974-1975


1974-*** – ÎNTÂMPLĂRI DIN VEACUL XXI (Ed. Scrisul Românesc)

*Anul apariţiei: 1974

  Autor(i): ***

  Titlu: ÎNTÂMPLĂRI DIN VEACUL XXI

  Titlul original:

  Editura: Ed. Scrisul Românesc – Craiova

  Colecţia:

  Tip carte: Antologie

  Nr. de pagini: 235

  Tiraj: 7.200+140 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Olimp Vărăşteanu

  Redactor: Dan-Ion Vlad

  Tehnoredactor: Ion Stancu-Zane

  Prefaţă/postfaţă: „Cuvînt înainte” de Ion Hobana

  Ilustraţii: Olimp Vărăşteanu

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: ALEXANDRU MIRONOV (*Veşnicul rătăcitor; *Poveste; *Performanţa fantastică; *Prea devreme; *Maşina finală; *Nesfîrşite migraţii; *Sărmanul stăpîn al lumii; *Crimă şi pedeapsă; *Din cronica anului 2000; *Matematica – a doua limbă maternă; *Nu l-aţi văzut cumva pe Popescu ?; *Mişu zis Papelcuţă – vizitator extraterestru; *Hoţul de vise); ŞTEFAN NICOLICI (*Premiul pentru proză; *Dureroasa descoperire; *Singur în Universul pustiu; *În ultima clipă; *Sămînţa; *Entropie; *Întîlnirea; *Birocraţie; *Condamnarea; *Substituirea; *Mă însor); TITUS FILIPAŞ (*Făt-Frumos din tei; *Legendă; *Eterul; *Ianus; *Nisipul; *Drum spre stele; *Mundus jovialis; *Greşeala); ION ILIE IOSIF (*Întîmplări din veacul XXI; *Răzbunarea lui Pierrot; *Pulberea dielectrică; *Incidentul; *Taxi pentru Univers); RADU HONGA (*Ghinionistul; *Vizionarul); MARIUS GHERGU (*Baby-1); MARIUS STĂTESCU (*Cerul era senin; *Legea unor ani îndepărtaţi; *Un fragment de timp).


1974-Aramă, Horia – PĂLĂRIA DE PAI (Ed. Cartea Românească)

 *Anul apariţiei: 1974

  Autor(i): Aramă, Horia

  Titlu: PĂLĂRIA DE PAI

  Titlul original:

  Editura: Ed. Cartea Românească

  Colecţia:

  Tip carte: Povestiri

  Nr. de pagini: 208

  Tiraj: 2.700 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Pompiliu Dumitrescu

  Redactor: M. Legrel

  Tehnoredactor: Gh. Chiru

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Vânătorul; *Dorința; *Peluza; *Greșeli de tipar; *Complotul; *Visul; *Pălăria de pai; *Cameleonul; *Spirala vie; *Reminiscență; *Noua Cartagină; *Deturnarea; *Vizitatori; *Lumile stau de vorbă; *Triunghiul; *Dispariția unui savant; *31 martie; *Plimbare în doi; *Pianul preparat; *Bomba; *Omul care are timp; *Memorie; *Hoțul de buzunare; *Transmisia.


1974-Bierce, Ambrose – UN CĂLĂREȚ PRIN CER (Ed. Cartea Românească)

*Anul apariţiei: 1974

  Autor(i): Bierce, Ambrose

  Titlu: UN CĂLĂREŢ PRIN CER ŞI ALTE POVESTIRI

  Titlul original: The Collected Writings of Ambrose Bierce (1960)

  Editura: Ed. Cartea Românească

  Colecţia:

  Tip carte: Povestiri

  Nr. de pagini: 330

  Tiraj: 20.000 ex.

  Traducător(i): Frida Papadache

  Coperta: Simona Runcan

  Redactor: Florica Eugenia Condurachi

  Tehnoredactor: Vasilache Steluţa

  Prefaţă/postfaţă: Prefaţă: „Ambrose Bierce (1842-1914?) Portretul unui mizantrop” de Frida Papadache

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: 1. DIN CICLUL „ÎN MIJLOCUL VIEŢII – POVESTIRI DESPRE MILITARI ŞI DESPRE CIVILI”; MILITARI: *Un călăreţ prin cer; *Întîmplare la podul de pe Owl Creek; *Chickamauga; *Un fiu al zeilor; *Unul din cei daţi lipsă; *Ucis la Resaca; *Lovitura de graţie; *Parker Adderson, filozof; *Povestea unei conştiinţe; *Un ofiţer, un soldat; *George Thurston – Trei incidente din viaţa unui bărbat; * Mierla; CIVILI: *Faimoasa moştenire Gilson; *Solicitantul; *Un priveghi de pomină; *Omul şi şarpele; *O domnişoară de la Redhorse; 2. DIN „DICŢIONARUL DIAVOLULUI”; 3. POVEŞTI FANTASTICE DIN CICLUL „POT OARE EXISTA ASEMENEA LUCRURI ?”: *Stăpînul lui Moxon; *O identitate regăsită; *Un prunc vagabond; *Jivina nevăzută; *Haȉta păstorul; 4. DIN CICLUL „FABULE FANTASTICE”: *Principiul moral şi interesul material; *Patriotul igenios; *Regele fără oase; *O coadă scîrţîitoare; *Un protagonist al argintului; *Bumbo-ul din Jiam; *Oposumul viitorului; *Delegaţia; *Comisarul şi banditul; *Doi regi; *Patrioţii rezistenţi; *Maşina zburătoare; *Iepurele şi ţestoasa; *Pietruitorul de drumuri; *Omul care n-avea duşmani; *Criticii; *Cîntarea prefacerilor şi îndreptărilor; *Un trotuar; *Văduva devotată; *Firul conducător; *Răzbunare; *Un om cu principii; *Doi doctori; *Omul şi fulgerul; *Cum s-a născut răgazul; *Femeia neroadă; *Lăptăreasa şi doniţa; *Pisica şi regele; *Lupul şi leul; *Furnicile şi cosaşul; *Tată şi fiu; *Lupul, ursul şi vulpea; *Guzganul înţelept; *Iedul şi ţapul; *Risipitorul şi rîndunica; *Leul şi spinul; *Învingător şi victimă; *Greierele şi furnica; *Lupii şi cîinii; *Soarta şi călătorul; *Jupiter şi expoziţia de copii; *Lupul şi mielul; *Uliul, porumbeii şi şoimul; *Lupul şi copilul; *Calul-de-bătălie şi morarul; *Ursul prins în laţ; *Sportivul şi veveriţa; *Cîinele integral; 5. DIN CICLURILE „POVEŞTI NEGLIJABILE” ŞI „CLUBUL PARENTICID”: *Vaca ţesălată; *Ulei de cîine. 


1974-Bradbury, Ray – AICI SUNT TIGRI (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1974

  Autor(i): Bradbury, Ray

  Titlu: AICI SUNT TIGRI

  Titlul original: R is for Rocket (1962)

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia: Col. „Fantastic Club”

  Tip carte: Povestiri

  Nr. de pagini: 256

  Tiraj: 31.000 ex.

  Traducător(i):  Petre Solomon

  Coperta: Reproducere după o pictură de Jacques Wyrs (Franța)   

  Redactor: Victor Zednic

  Tehnoredactor: Cornel Cristescu

  Prefaţă/postfaţă: Postfață: „Ray Bradbury sau Triumful Imaginației” de Petre Solomon

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Dedicație; *R de la Rachetă; *Sfârșitul începutului; *Fluierul de ceață; *Racheta; *Cosmonautul; *Merele de aur ale Soarelui; *Detunătura; *Ploaia cea lungă; *Surghiuniții; *Aici sunt tigri; *Geamul de culoarea căpșunii; *Balaurul; *Darul; *Gerul și focul; *Unchiul Einar; *Mașina Timpului; *Freamătul verii; *Postfață: „Ray Bradbury sau Triumful Imaginației” – Petre Solomon.


1974-Colin, Vladimir – LEGENDELE ȚĂRII LUI VAM (Ed. Ion Creangă)

 *Anul apariţiei: 1974

  Autor(i): Colin, Vladimir

  Titlu: LEGENDELE ȚĂRII LUI VAM (O mitologie a omului)

  Titlul original:

  Editura: Ed. Ion Creangă

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 220

  Tiraj: 21.000 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Marcela Cordescu

  Redactor: Gh. D. Vasile

  Tehnoredactor: Elena Gărăjău

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii: Marcela Cordescu

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Lista personajelor principale ale legendelor; *Cuvânt înainte; *Șoarecele lui Ormag (Prolog în cer); *Omul cu inima arsă (1.-„Aspapur Ormag ruc u Vam”; 2.-Calea lacrimilor); *Lua-cea-legată-la-ochi (1.-Ura lui Ormag; 2.-Întrecerea cu Ramal); *Inima lui Tarbit (1.-Sfârșitul slăvitei cetăți; 2.-Cumpăna lumii); *Zâmbetul lui Vam; *Postfață.


1974-Cubleșan, C. – IARBA CERULUI (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1974

  Autor(i): Cubleșan, Constantin

  Titlu: IARBA CERULUI

  Titlul original:

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia: Col. „Fantastic Club”

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 214

  Tiraj: 21.200 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Reproducere după o pictură de Jacques Wyrs (Franţa)

  Redactor: Victor Zednic

  Tehnoredactor: Mariana Puşcaşu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:


1974-Lem, Stanislaw – SOLARIS (Ed. Dacia)

*Anul apariţiei: 1974

  Autor(i): Lem, Stanisław

  Titlu: SOLARIS

  Titlul original: Solaris (1961)

  Editura: Ed. Dacia

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 304

  Tiraj: 42.500+170 ex.

  Traducător(i): Adrian Rogoz, Teofil Roll

  Coperta: Florin Creangă

  Redactor: Mircea Opriță

  Tehnoredactor: Constantin Rusu

  Prefaţă/postfaţă: Prefață: „Ciudatul erou al unui roman: Limitele cunoașterii” (Adrian Rogoz); Postfață (Ion Hobana)

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:


1974-Mihăescu, Gib I. – BRAȚUL ANDROMEDEI (Ed. a II-a) (Ed. Scrisul Românesc)

*Anul apariţiei: 1974

  Autor(i): Mihăescu, Gib I.

  Titlu: BRAȚUL ANDROMEDEI (Ediția a II-a)

  Titlul original:

  Editura: Ed. Scrisul Românesc – Craiova

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 170

  Tiraj: 25.090 ex.

  Traducător(i): –

  Coperta: Olimp Vărășteanu

  Redactor: Dan-Ion Vlad

  Tehnoredactor: Ion Stancu-Zane

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:


1974-Nerval, Gérard de – FIICELE FOCULUI (Ed. Univers)

*Anul apariţiei: 1974

  Autor(i): Nerval, Gérard de

  Titlu: FIICELE FOCULUI. AURÉLIA

  Titlul original: Les Filles du Feu (1854). Aurélia (1855)

  Editura: Ed. Univers

  Colecţia:

  Tip carte: Povestiri+nuvelă

  Nr. de pagini: 286

  Tiraj:

  Traducător(i): Gellu Naum, Irina Bădescu

  Coperta: Ion Bănulescu

  Redactor: Angela Cismaş

  Tehnoredactor: Aurica Ionescu

  Prefaţă/postfaţă: Prefaţă de Irina Bădescu

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: FIICELE FOCULUI: *Lui Alexandru Dumas; *Angélique; *Sylvie; *Cîntece şi legende din Valois; *Octavie; *Isis; *Corilla; AURÉLIA.


1974-Odoevski, Vladimir – MĂNUȘA NEAGRĂ (POVESTIRI ROMANTICE – 1830-1839) (Ed. Univers, Col. CLU)

*Anul apariţiei: 1974

  Autor(i): Odoevski, Vladimir

  Titlu: MĂNUȘA NEAGRĂ (Povestiri romantice – 1830-1839)

  Titlul original:

  Editura: Ed. Univers

  Colecţia: Col. „Clasicii literaturii universale”

  Tip carte: Nuvele şi povestiri

  Nr. de pagini: 352

  Tiraj: 3.630 ex.

  Traducător(i): Monica Bilan

  Coperta: Vasile Socoliuc

  Redactor: Nina Grigorescu

  Tehnoredactor: Victor Maşek

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Ultimul cvartet al lui Beethoven; *Opere del cavaliere Giambatista Piranesi; *Anul nou; *Brigadierul; *Balul; *Povestea în care se arată de ce consilierul de colegiu Ivan Bogdanovici Otnoşenie n-a mai apucat să-şi felicite superiorii în Sfânta Duminică a Paştelui; *Povestea corpului neînsufleţit, care aparţinea nu se ştie cui; *Povestea în care se arată cât de primejdioasă este pentru fete plimbarea în grup pe Prospectul Nevski; *Batjocura mortului; *Poveste cu un cocoş, o pisică şi o broască; *Katia sau povestea unei pupile; *Imbroglio; *Sebastian Bach; *Mănuşa Neagră; *Fantoma; *Mortul viu; *Silfida; *Secundantul; *Pictorul; *Prinţesa zilei.


1974-Ojog-Brașoveanu, R. – MINERVA SE DEZLĂNȚUIE (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1974

  Autor(i): Ojog-Brașoveanu, Rodica

  Titlu: MINERVA SE DEZLĂNȚUIE

  Titlul original:

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia: Col. „Fantastic Club”

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 310

  Tiraj: 54.000 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Dumitru Ionescu

  Redactor: Victor Zednic

  Tehnoredactor: Cornel Cristescu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:


1974-Raes, Hugo – LA STÂNGA LINIEI DE ELICOPTERE (Ed. Dacia)

*Anul apariţiei: 1974

  Autor(i): Raes, Hugo

  Titlu: LA STÂNGA LINIEI DE ELICOPTERE

  Titlul original:

  Editura: Ed. Dacia

  Colecţia:

  Tip carte: Culegere de autor

  Nr. de pagini: 158

  Tiraj: 20.500+100 ex.

  Traducător(i): H. R. Radian

  Coperta: Florin Creangă

  Redactor: Mircea Opriţă

  Tehnoredactor: L. Hlavaty

  Prefaţă/postfaţă: „Cuvânt înainte” de Ion Hobana

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Viespile; *Un vizor spre timp; *În memoria rasei umane; *Moartea oşteanului; *O povestire simbolică; *Seară de revelion; *Evoluţia de la Brak înainte; *Dezintegrarea; *Vizită oficială la noua fabrică de hârtie; *Asasinarea unui bătrân singuratic; *Un automobilist pasionat; *Omul e de piatră; *Un monument temporar; *Explozie; *Broasca ţestoasă; *Dublul; *Lighioana; *La stânga liniei de elicoptere; *Într-un viitor depărtat; *Nici pavilioane, nici banderole; *Fluviul amazoanelor; *O gaură în văzduh; *Antigeneza; *O mică pledoarie împotriva decăderii.


1974-Rogoz, Adrian – PREȚUL SECANT AL GENUNII (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1974

  Autor(i): Rogoz, Adrian

  Titlu: PREȚUL SECANT AL GENUNII

  Titlul original:

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia: Col. „Fantastic Club”

  Tip carte: Culegere de autor

  Nr. de pagini: 304

  Tiraj: 8.800 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Jacques Wyrs (Franța)

  Redactor: Victor Zednic

  Tehnoredactor: Mariana Pușcașu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Oriana, eu și Gemmi 1, 2, 3…; *Alambai sau arcanele artei; *Mai mult ca perfectul crimei; *Altarul zeilor stohastici; *Prețul secant al genunii; *Fuga în spațiu-timp.


1974-Rosny Aîné, J.H. – NAVIGATORII INFINITULUI (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1974

  Autor(i): Rosny-Aîné, J. H.

  Titlu: NAVIGATORII INFINITULUI

  Titlul original: Les navigateurs de l’infini (1925)

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia: Col. „Fantastic Club”

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 192

  Tiraj: 31.500 ex.

  Traducător(i): Ion Hobana

  Coperta: Jacques Wyrs (Franța)

  Redactor: Victor Zednic

  Tehnoredactor: Mariana Pușcașu

  Prefaţă/postfaţă: „Rosny Aîné, Demiurgul” (Postfață – Ion Hobana)

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:


1974-Stevenson, R. L. – STRANIUL CAZ AL DR. JEKYLL ȘI AL LUI MR. HYDE (Ed. Dacia)

*Anul apariţiei: 1974

  Autor(i): Stevenson, Robert Louis

  Titlu: STRANIUL CAZ AL DOCTORULUI JEKYLL ȘI AL LUI MISTER HYDE

  Titlul original: Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886)

  Editura: Ed. Dacia

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 106

  Tiraj: 50.000+140 ex.

  Traducător(i): Frida Papadache

  Coperta: Florin Creangă

  Redactor: M. Opriţă

  Tehnoredactor: A. Molnar

  Prefaţă/postfaţă: Prefaţă de Ion Hobana

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:


1975-***- FANTASTICA ÎNTÂLNIRE DIN ZORI (Ed. Junimea)

  *Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): ***

  Titlu: FANTASTICA ÎNTÂLNIRE DIN ZORI

  Titlul original:

  Editura: Ed. Junimea – Iaşi

  Colecţia: Col. „Fantomas”

  Tip carte: Povestiri

  Nr. de pagini: 333

  Tiraj: 100.000 ex.

  Traducător(i): Viorica Vizante

  Coperta: –

  Redactor: Doina Florea-Ciornei

  Tehnoredactor: Mihai Bujdei

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Arthur C. Clarke – Fantastica întîlnire din zori; *Isaac Asimov – Simţul cel tăinuit; *H. G. Wells – Omul care putea să facă minuni; *Oscar Wilde – Fantoma din Canterville; *Charles Allston Collins, Charles Dickens – Povestea unei crime; *Charles Dickens – Omul de la semnal; *Joseph Sheridan Le Fanu – Ceaiul verde; *Robert Louis Stevenson – Markheim; *H. G. Wells – Povestea răposatului domn Elvesham; *Wilkie Collins – Un pat teribil de ciudat; *Edward Bulwer-Lytton – Stafiile şi cei bîntuiţi de stafii; *Arthur Conan Doyle – Marea experienţă din Keinplatz.


1975-Aramă, Horia – JOCURI DE APĂ (Ed. Cartea Românească)

  *Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Aramă, Horia

  Titlu: JOCURI DE APĂ

  Titlul original:

  Editura: Ed. Cartea Românescă

  Colecţia:

  Tip carte: Nuvele

  Nr. de pagini: 256

  Tiraj: 3.300 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Florin Ionescu

  Redactor: Florin Mugur

  Tehnoredactor: Constanța Vulcănescu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Cartea pe care nu am scris-o; *Bazarul; *După beție; *Incident la catedrală; *Cavalerul albastu; *Cititorii în ziduri; *Jocuri de apă; *Castanietele negre; *Pană de lumină la Escorial; *Toaleta matinală a străzii; *Scenă cu evantai; *În zori, când au loc execuțiile; *Autodafé; * Sala de așteptare; *O legendă; *Portolak; *Pretext pastoral.


1975-Asimov, Isaac – SOARELE GOL (Ed. Univers, CRSF 02)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Asimov, Isaac

  Titlu: SOARELE GOL

  Titlul original: The Naked Sun (1957)

  Editura: Ed. Univers

  Colecţia: „Colecţia romanelor ştiinţifico-fantastice”, nr. 2

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 238

  Tiraj: 73.130 ex.

  Traducător(i): Florin Ionescu

  Coperta: Peter Pusztai

  Redactor: Maria Bădan

  Tehnoredactor: Elena Baby

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:


1975-Băran, Vasile – INSULA MANECHINELOR (Ed. Ion Creangă)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Băran, Vasile

  Titlu: INSULA MANECHINELOR

  Titlul original:

  Editura: Ed. Ion Creangă

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 168

  Tiraj: 17.500 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Damian Petrescu

  Redactor: Ioana Ricus

  Tehnoredactor: Florica Weidle

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:


1975-Berciu, Ștefan – FANTASTICA AVENTURĂ 2101 (Ed. Ion Creangă)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Berciu, Ștefan

  Titlu: FANTASTICA AVENTURĂ 2101

  Titlul original:

  Editura: Ed. Ion Creangă

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 240

  Tiraj: 28.000 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Pompiliu Dumitrescu

  Redactor: Delia Damirescu

  Tehnoredactor: Valeria Postelnicu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:


1975-Beșteliu, Marin – REALISMUL LITERATURII FANTASTICE (Ed. Scrisul Românesc)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Beșteliu, Marin

  Titlu: REALISMUL LITERATURII FANTASTICE

  Titlul original:

  Editura: Ed. Scrisul Românesc – Craiova

  Colecţia:

  Tip carte: Critică literară

  Nr. de pagini: 172

  Tiraj: 3.490 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Viorica Copăcescu

  Redactor: Marcela Radu

  Tehnoredactor: Ion Stancu-Zane

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: I. Delimitări; II. Realism uman – expresie „fantastică”; III. Formele istorice ale fantasticului; IV. Fantasticul: gen literar sau categorie estetică ?


1975-Colin, Vladimir – DINȚII LUI CRONOS (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Colin, Vladimir

  Titlu: DINȚII LUI CRONOS

  Titlul original:

  Editura: Ed. Abatros

  Colecţia: Col. „Fantastic Club”

  Tip carte: Culegere de autor

  Nr. de pagini: 288

  Tiraj: 41.800 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Tudor Jebeleanu

  Redactor: Victor Zednic

  Tehnoredactor: Mariana Pușcașu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: 1. Volumul reprezintă reeditarea povestirilor cuprinse în volumul VIITORUL AL DOILEA (versiune revizuită), la care s-au adaugat trei povestiri din volumul CAPCANELE TIMPULUI; 

2. Cuprins: *Cetatea morților; *Ultimul avatar al lui Tristan; *Lnaga; *Sub alte stele; *Vestala timpului; *Întâlnirea; *Giovanna și îngerul; *Fotograful invizibilului; *Broasca; *„Oneiros”; *Zăpezile de pe Ararat; *În cerc, tot mai aproape; *Stânca de brocart; *Undeva, un om.


1975-Dan, Sergiu Pavel – PROZA FANTASTICĂ ROMÂNEASCĂ (Ed. Minerva, Seria „Momente și sinteze”)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Dan, Sergiu Pavel

  Titlu: PROZA FANTASTICĂ ROMÂNEASCĂ

  Titlul original:

  Editura: Ed. Minerva

  Colecţia: Seria „Momente şi sinteze”

  Tip carte: Critică literară

  Nr. de pagini: 354

  Tiraj: 2.700 ex.

  Traducător(i):

  Coperta:

  Redactor: Gabriela Omăt

  Tehnoredactor: Aurelia Anton

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: PRELIMINARII TEORETICE (*Despre gândirea fantastică; *Conceptul de literatură fantastică; *Frontierele literaturii fantastice. Raporturile fantasticului cu: fabulosul feeric, miraculosul mitico-magic şi superstiţios, ocultismul iniţiatic, literatura ştiinţifico-fantastică, proza poetică şi alegorică, proza vizionară (de factură absurdă), literatura de aventuri, proza de analiză. *Migraţia motivelor; *Perspective metodologice); ORIENTĂRI ŞI PROFILURI (FABULOSUL FEERIC: *Cărţile populare; *Apologul feeric, modalitate specifică a basmului românesc; atribute generale; I. Creangă; I. Slavici; I. Minulescu; Oscar Lemnaru; Vladimir Colin; *Constante. MIRACULOSUL MITOLOGIEI AUTOHTONE: Gala Galaction; Ion Agârbiceanu; Mihail Sadoveanu; Pavel Dan; Ştefan Bănulescu; Constante. FANTASTICUL CA REVERS INACCEPTABIL AL VEROSIMILULUI: Nicu Gane; I. L. Caragiale; Ion Minulescu; Cezar Petrescu; Ionel Teodoreanu; Victor Papilian; Al. Philippide; Constante. FANTASTICUL DOCTRINAR: Mihai Eminescu; Mircea Eliade; Liviu Rebreanu; Tudor Arghezi; V. Voiculescu; Laurenţiu Fulga; Constante. FANTASTICUL „VOINŢEI DE MISTER”: Matei Caragiale; Andrei Maniu; V. Beneş; Oscar Lemnaru; A. E. Baconsky; Constante. FANTASTICUL ABSURD: Gib Mihăescu; Urmuz; Ion Vinea; M. Blecher; Emil Botta; Constante.); În loc de concluzii.


1975-Frigyes, Karinthy – MOARTEA HIPNOTICĂ (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Frigyes, Karinthy

  Titlu: MOARTEA HIPNOTICĂ

  Titlul original: A delejes halál (1926)

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia: Col. „Fantastic Club”

  Tip carte: Povestiri

  Nr. de pagini: 196

  Tiraj: 15.000 ex.

  Traducător(i): Costache Anton & Eugen Hadai

  Coperta: Gh. Marinescu

  Redactor: Natalia Petruț

  Tehnoredactor: Gabriela Iliopolos

  Prefaţă/postfaţă: „Karinthy Frigyes sau sarcasmul vizionar” (Postfață – Adrian Rogoz)

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Două corăbii; *Povestire despre moartea hipnotică; *Chipul eului; *Molecula vie; *Ascensorul urcă mai sus; *A patra stare de agregare; *Împărăția razelor X; *Genius; *Orașul străvechi; *Incarnatorul; *Aparatul care vede în viitor; *Oglinda vie; *Duel în secolul al XXV-lea; *Gândirea fotografiată; *Prințesa și broasca râioasă; *Noua Zeelandă; *Noua Iliadă; *Legenda despre omul cu o mie de fețe; *Automatul-om; *Și ce ar putea să mai fie? Sau, cu alte cuvinte: ce-o să ne aducă bunul, bătrânul mileniu al treilea…; *„Karinthy Frigyes sau sarcasmul vizionar” (Postfață de Adrian Rogoz).


1975-Hobana, Ion (ed.) – ODISEEA MARȚIANĂ (MAEȘTRII ANTICIPAȚIEI CLASICE) (Ed. Minerva, Col. BPT, nr. 863)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Hobana, Ion (ed.)

  Titlu: ODISEEA MARȚIANĂ (MAEȘTRII ANTICIPAȚIEI CLASICE)

  Titlul original:

  Editura: Ed. Minerva

  Colecţia: Colecţia „BPT”, nr. 863

  Tip carte: Povestiri

  Nr. de pagini: 350

  Tiraj: 72.110 ex.

  Traducător(i): Ion Vinea, Ion Hobana, B. Bereanu, I. M. Ştefan, Al. Ştefănescu-Medeleni, Igor Blok

  Coperta: D. Ristea

  Redactor: Elena Murgu

  Tehnoredactor: Aurelia Anton

  Prefaţă/postfaţă: Prefaţă de Ion Hobana

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Edgar Allan Poe – Ştiri senzaţionale prin express, via Norfolk; *J. H. Rosny Aîné !– Xipehuzii;*H. G. Wells – Oul de cristal; *Kurd Lasswitz – Cum l-a răpit diavolul pe profesor; *Jules Verne – Eternul Adam; *Maurice Renard – Ceaţa din 26 octombrie; *Jean Ray – Psaltirea din Mainz; *A. Conan Doyle – Cînd a răcnit pământul; *Aleksandr Beleaev – În abis; *Stanley G, Weinbaum – Odiseea marţiană.


1975-Holberg, Ludvig – CĂLĂTORIA SUBPĂMÂNTEANĂ A LUI NIELS KLIM (Ed. Univers, Col. CLU)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Holberg, Ludvig

  Titlu: CĂLĂTORIA SUBPĂMÂNTEANĂ A LUI NIELS KLIM

  Titlul original: Nikolai Klims Unterirdische Reise (1741)

  Editura: Ed. Univers

  Colecţia: Colecţia „Clasicii literaturii universale”

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 196

  Tiraj: 10.430 ex.

  Traducător(i): Lucia Popescu

  Coperta: Coperta colecţiei: Vasile Socoliuc

  Redactor: Mircea Bucurescu

  Tehnoredactor: Elena Baby

  Prefaţă/postfaţă: Prefaţă – Marian Popa

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:


1975-Klein, Gérard – Seniorii războiului (Ed. Univers, CRSF 01)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Klein, Gérard

  Titlu: SENIORII RĂZBOIULUI

  Titlul original: Les Seigneurs de la Guerre (1971)

  Editura: Ed. Univers

  Colecţia: „Colecţia romanelor ştiinţifico-fantastice”, nr. 1

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 214

  Tiraj: 51.130 ex.

  Traducător(i): Vladimir Colin

  Coperta: Peter Pusztai

  Redactor: Marcel Aderca

  Tehnoredactor: Victor Maşek

  Prefaţă/postfaţă: Prefaţă de Vladimir Colin

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:


1975-Lemnaru, Oscar – OMUL ȘI UMBRA (Ed. Dacia, Seria „Restituiri”, nr. 27)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Lemnaru, Oscar

  Titlu: OMUL ȘI UMBRA

  Titlul original:

  Editura: Ed. Dacia – Cluj-Napoca

  Colecţia: Seria „Restituiri”, nr. 27

  Tip carte: Povestiri

  Nr. de pagini: 250

  Tiraj: 2.210+90 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Vasile Pop Silaghi

  Redactor: Viorica Marii

  Tehnoredactor: L. Hlavathy

  Prefaţă/postfaţă: *Seria „Restituiri” – îngrijită de Mircea Zaciu; *Ediţie îngrijită şi prefaţată de Mircea Braga

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: *Cuprins: 1.Necunoscutul Oscar Lemnaru (M. Braga); 2.Notă asupra ediţiei (M.Braga); 3.OMUL ŞI UMBRA (*Ochii reflectaţi; *Ceasornicul din turn; *Amăgirea; *Ochii Fujitei; *Răspundeţi singuri!; *Triumful lui Crookes; *”Nici acum!”; *Banii de aramă; *Omul mecanic; *Puterea prefăcătoriei; *Plăsmuirea de măşti; *Răzbunarea lui Gog; *Capcana; *Ochiul de mort; *Omul care şi-a vândut tristeţea; *Tovarăşul lui Yorik; *Masca; *Curiozitatea; *Mâna; *Omul şi umbra); 4. ADDENDA (Adonis hâdul; *Absurditatea orologiului; *Omul mecanic; *Oglinda; *Umbra; *Nebunia lui Malec; *Romanul fantastic; *Literatura; *Avarul; *Despre roman; *Acompaniatorul; *Despre stil; *Anacronismul cenaclurilor).


1975-Moisescu, M. – ÎNTOARCERE PE ȚĂRMUL DISPĂRUT (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Moisescu, Mircea

  Titlu: ÎNTOARCERE PE ȚĂRMUL DISPĂRUT

  Titlul original:

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia: Col. „Fantastic Club”

  Tip carte: Romane

  Nr. de pagini: 158

  Tiraj: 31.000 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Damian Petrescu

  Redactor: Victor Zednic

  Tehnoredactor: Mariana Puşcaşu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Întoarcere pe ţărmul dispărut; *Crîmpeie din viaţa unui timponaut.


1975-Omescu, Corneliu – ÎNTÂMPLĂRI DE NECREZUT (Ed. Albatros)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Omescu, Corneliu

  Titlu: ÎNTÂMPLĂRI DE NECREZUT (Parodii ştiinţifico-fantastice)

  Titlul original:

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia:

  Tip carte: Schiţe şi povestiri umoristice

  Nr. de pagini: 148

  Tiraj: 18.800 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Iosif Teodorescu

  Redactor: Domnica Filimon

  Tehnoredactor: Cornel Cristescu

  Prefaţă/postfaţă: „…în loc de prefaţă” (Autorul)

  Ilustraţii: Iosif Teodorescu

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *În loc de prefaţă (Autorul); *Ghicitorul; *Weekend în balon* Telepatia; *Idei furate; *Evadare în eu; *Defecţiune tehnică; *Întâmplare de necrezut; *Brain-drain; *După 20.000 de ani; *Oamenii albaştri.


1975-Petrescu, Cezar – BALETUL MECANIC (Ed. a III-a) (Ed. Minerva)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Petrescu, Cezar

  Titlu: BALETUL MECANIC (Ediția a III-a)

  Titlul original: –

  Editura: Editura Minerva

  Colecţia: –

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 390

  Tiraj: 36.110+4000 ex.

  Traducător(i): –

  Coperta: Tia Peltz

  Redactor: Victor Iova

  Tehnoredactor: Elena Călugăru

  Prefaţă/postfaţă: Prefaţă: „Lumea fantasticului interior a lui Cezar Petrescu şi simbolul Baletului mecanic –  Mihai Gafiţa

  Ilustraţii: –

  ISBN: –

  Observaţii: Ediţie îngrijită (şi prefaţă) de Mihai Gafiţa


1975-Rogoz, Georgina V. – ANOTIMPUL SIRENELOR (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Rogoz, Georgina Viorica

  Titlu: ANOTIMPUL SIRENELOR

  Titlul original:

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia: Col. „Fantastic Club”

  Tip carte: Povestiri

  Nr. de pagini: 228

  Tiraj: 25.000 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Carmen Florica Țapu

  Redactor: Victor Zednic

  Tehnoredactor: Mariana Pușcașu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *COSMOMETAMORFOZE (*Himerosaurul; *Ipostază pentru Narcis; *Legenda lui Pluriops; *Strania maladie siderală); *ANOTIMPUL SIRENELOR.


1975-Săsărman, Gh. – CUADRATURA CERCULUI (Ed. Dacia)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Săsărman, Gheorghe

  Titlu: CUADRATURA CERCULUI

  Titlul original:

  Editura: Ed. Dacia

  Colecţia:

  Tip carte: Povestiri

  Nr. de pagini:

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta:

  Redactor:

  Tehnoredactor:

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:


1975-Theodoru, Radu – CĂLĂTORIE NEOBIȘNUITĂ (Ed. Militară)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Theodoru, Radu

  Titlu: CĂLĂTORIE NEOBIȘNUITĂ

  Titlul original:

  Editura: Ed. Militară

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 136

  Tiraj: 77.400 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Al. Andrei

  Redactor: E. Grozea

  Tehnoredactor: M. Nicolae

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:


1975-Theodoru, Radu – ȚARA FĂGĂDUINȚEI (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Theodoru, Radu

  Titlu: ȚARA FĂGĂDUINȚEI

  Titlul original:

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia: Colecția „Fantastic Club”

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 174

  Tiraj: 51.600 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Doina Botez Georgescu

  Redactor: Victor Zednic

  Tehnoredactor: Cornel Cristescu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:


1975-Tolkien, J.R.R. – POVESTE CU UN HOBBIT (Ed. Ion Creangă, Col. BPTC, nr. 40)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Tolkien, J.R.R.

  Titlu: O POVESTE CU UN HOBBIT

  Titlul original: The Hobbit or There And Back Again (1937)

  Editura: Ed. Ion Creangă

  Colecţia: Col. „Biblioteca pentru toți copiii”, nr. 40

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 336

  Tiraj: 30.000 ex. legate

  Traducător(i): Catinca Ralea

  Coperta: Livia Rusz

  Redactor: Ecaterina Șișmanian

  Tehnoredactor: Valeria Postelnicu

  Prefaţă/postfaţă: Cuvânt înainte – Catinca Ralea

  Ilustraţii: Livia Rusz

  ISBN:

  Observaţii: Pe coperta a IV-a, cartea este prezentată ca fiind „un basm”!!! E-adevărat, se mai spune și că opera lui Tolkien „e o cale originală”…


1975-Twain, Mark – UN YANKEU LA CURTEA REGELUI ARTHUR (Ed. Dacia)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Twain, Mark

  Titlu: UN YANKEU LA CURTEA REGELUI ARTHUR

  Titlul original: A Connecticut Yankee In King Arthur’s Court (1889)

  Editura: Ed. Dacia

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 428

  Tiraj: 35.060+75.030 ex.

  Traducător(i): Petru Comarnescu, Eugen B. Marian

  Coperta: Florin Creangă

  Redactor: Mircea Opriță

  Tehnoredactor: L. Hlavathy

  Prefaţă/postfaţă: „O replică modernă a lui Don Quijote” (Postfaţă de Ion Hobana)

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:


1975-Verne, Jules – DOCTORUL OX (Ed. Ion Creangă, Col. BJV, nr. 7)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Verne, Jules

  Titlu: O FANTEZIE A DOCTORULUI OX (Nuvele şi povestiri)

  Titlul original: Le docteur Ox (1872)

  Editura: Ed. Ion Creangă

  Colecţia: Colecţia „Biblioteca Jules Verne”, nr. 7

  Tip carte: Nuvele şi povestiri

  Nr. de pagini: 222

  Tiraj: 75.000 ex. legate

  Traducător(i): Sanda Radian

  Coperta: Prezentarea grafică: Val Munteanu

  Redactor: Ecaterina Şişmanian

  Tehnoredactor: Florica Weidle

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii: Reproduceri după ilustraţiile originale franţuzeşti

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *O fantezie a doctorului Ox; *O dramă în văzduh; *O iarnă printre gheţari; *Domnul Re-diez şi domnişoara Mi-bemol; *Humbug; *Zece ore de vânătoare; *Peripeţiile familiei Ronţ.


1975-Zednic, Victor (ed.) – OAMENI ȘI STELE (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1975

  Autor(i): Zednic, Victor (ed.)

  Titlu: OAMENI ȘI STELE

  Titlul original:

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia: Col. „Fantastic Club”

  Tip carte: Antologie

  Nr. de pagini: 276

  Tiraj: 24.500 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Foto-montaj de Aurel Mihailopol, cu sculptură de Const. Lucaci

  Redactor: Constandina Paligora

  Tehnoredactor: Mariana Pușcașu

  Prefaţă/postfaţă: Nota editorului

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Ochii ei albaștri (R. Barbulescu & G. Anania); *Moartea păsării-săgeată (H. Aramă); *Sufletul (V. Bugariu); *În cerc, tot mai aproape (Vl. Colin); *Elegie pentru ultimul Barlington (D. Dorian); *Roba (C. Dudu); *Oameni și stele (I. Hobana); *Ereticul Cardinal Collarmino (E. Jurist); *Un derbedeu în cronospațiu (V. Kernbach); *Glasul din pulberea aurie (M. Moisescu); *Miraje pe mările sudului (L. Neamțu); *Figurine de ceară (M. Opriță); *Altarul zeilor stohastici (A. Rogoz); *Ipostază pentru Narcis (G. V. Rogoz); *Uluitoarea transmigrație (M. Șerbănescu); *Semnalele (O. Șurianu).


Cam atât pentru astăzi… Multă sănătate!

Publicitate