Începând de astăzi, voi relua serialul dedicat aparițiilor de ficțiune speculativă  în limba română din perioada 1899-2011. Știu că 2011 s-a terminat, dar haideți să mai așteptăm până prin vară viitoarele titluri propuse de edituri, înainte de a modifica ”genericul”.

Bibliografia generala (Logo) - New version

Deși numărul titlurilor publicate în perioada 1972-1973 nu este prea mare (abia peste 30, dacă am socotit eu bine), câteva dintre ele sunt extrem de importante pentru evoluția ficțiunii speculative în limba română. Avem și câteva premiere, cărți memorabile devenite deja obiecte de colecție, după cum vă pot confirma mai bine prietenii Bebe Librar și Nicușor Dinu. S-o luăm pe rând…

1.- Cu siguranță, anii menționați sunt dominați de literatura străină, atât din punct de vedere al romanelor (Frankenstein sau Prometeul modern de Mary W. Shelley și Tărâmul uitat de timp de Edgar Rice Burroughs), cât și al culegerilor de autor, care prezintă pentru prima oară cititorilor români, la modul mai mult decât consistent, scriitori de primă importanță din literatura mondială: Jorge Luis Borges (cu volumul Moartea și busola) și Dino Buzzati (semnatar al volumului antologic – și foarte greu de procurat! – Deșertul tătarilor, apărut în colecția ”Biblioteca pentru toți”, nr. 713). Excepționale, de asemenea, sunt și cele două premiere din domeniul literaturii franceze, ilustrând două epoci complet diferite ale acesteia: clasicul André Maurois, cu Mașina de citit gândurile și modernul (la ora respectivă), clasicizat și el între timp, Gérard Klein – semnatarul unei antologii (conform sensului de dicționar) memorabile, Planeta cu șapte măști.

2.- În domeniul criticii și al teoriei literare, în anii de care ne ocupăm apare una dintre cele mai cunoscute lucrări din toate timpurile, Introducere în literatura fantastică de Tzvetan Todorov – de asemenea, o raritate bibliofilă.

3.- Antologiile se bucură și ele de atenția cuvenită, fie că e vorba de Fantascienza – Povestiri italiene (editori: Ion Hobana & Gianfranco de Turris) sau de Povestiri stranii (culegere de succese anglo-saxone, publicată de Editura Dacia din Cluj-Napoca).

4.- În fine, literatura română de profil se poate lăuda și ea cu câteva titluri definitorii: Țărmul interzis de Horia Aramă, Capcanele timpului de Vladimir Colin, Misterioasa sirenă de Mircea Șerbănescu, Paralela-enigmă de George Anania & Romulus Bărbulescu, Sfera de Voicu Bugariu, precum și Nopțile memoriei de Mircea Opriță. La acestea se adaugă o restituire literară extrem de prețioasă, volumul Cetiți-le noaptea de Ion Minulescu, apărut la aceeași Editură Dacia.

5.- Cireașa de pe tort, premiera premierelor, lucrul aproape imposibil de crezut la vremea respectivă – toate la un loc – sunt reprezentate de apariția primei antologii profesionale de proză creată în cenaclurile de amatori. Ea este opera cenaclului ”H.G. Wells” din Timișoara, unul dintre cele mai vechi din România.

Aveți deci toate motivele să urmăriți episodul de față, care vă prezintă


APARIŢII DE FICŢIUNE SPECULATIVĂ (1972-1973)


1972-*** – POVESTIRI ȘTIINȚIFICO-FANTASTICE (CUAS-CU Timișoara, Cenaclul H.G. Wells)

*Anul apariţiei: 1972
Autor(i): ***
Titlu: POVESTIRI ȘTIINȚIFICO-FANTASTICE
Titlul original:
Editura: C.U.A.S. – C.U. Timişoara, Casa de cultură a studenţilor & Cenaclul „H.G.Wells”
Colecţia:
Tip carte: Antologie
Nr. de pagini: 120
Tiraj:
Traducător(i):
Coperta: J. Ed.Krämer
Redactor:
Tehnoredactor:
Prefaţă/postfaţă: *Cuvânt înainte – dr. Ovidiu Șurianu; *Volum îngrijit de Gheorghe Baltă, Doru Treta, Marcel Luca
Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii: Cuprinde povestiri de: L. IONICĂ (*Fapt divers, în anul…; *Brevet pentru mașina de știut; *Întoarcerea), MARCEL LUCA (*Când nu vor fi gândaci în Colorado; *Ultimul zâmbet al Juanitei; *Explozia clipei; *Discuție cu un venusian; *Imposibila revedere; *Pregătiți o porție în plus…; *Flux; * Dacă undeva în univers cresc cactuși), I. SĂFTESCU (*Cobai pentru 2050; *Și totuși se moare), CORNEL STANCIU (*Întâlnirea), C-TIN STRUNGĂ (*Norii de foc; * Taina nopții), DORU TRETA (*Taina oamenilor de piatră; *Unul singur era de altă părere; *Erarae Humanus est; *Cântecul lui Fermat; * Cine știe).


1972-Aramă, Horia – ȚĂRMUL INTERZIS (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1972
Autor(i): Aramă, Horia
Titlu: ȚĂRMUL INTERZIS
Titlul original:
Editura: Ed. Albatros
Colecţia: Col. „Fantastic Club”
Tip carte: Roman
Nr. de pagini: 192
Tiraj:
Traducător(i):
Coperta: Damian Petrescu
Redactor: Victor Zednic
Tehnoredactor: Mariana Puşcaşu
  Prefaţă/postfaţă:
Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii:


1972-Bîrlădeanu, V. – EXILATUL DIN PLANETOPOLIS (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1972
Autor(i): Bîrlădeanu, V.(ictor)
Titlu: EXILATUL DIN PLANETOPOLIS
Titlul original:
Editura: Ed. Albatros
Colecţia: Colecţia „Fantastic Club”
Tip carte: Roman
Nr. de pagini: 144
Tiraj:
Traducător(i):
Coperta: Mihai Sînzianu
Redactor: Victor Zednic
Tehnoredactor: Mariana Puşcaşu
Prefaţă/postfaţă:
Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii:


1972-Borges, Jorge Luis – MOARTEA ȘI BUSOLA (Ed. Univers, Col. Meridiane, nr. 185)

*Anul apariţiei: 1972
Autor(i): Borges, Jorge Luis
Titlu: MOARTEA ȘI BUSOLA
Titlul original: Selecţie din volumele: Historia universal de la infamia (1935, rev.1958); Ficciones (1944, rev.1956); El Aleph (1949, rev.1957).
Editura: Ed. Univers
Colecţia: Colecţia „Meridiane”, nr. 185
  Tip carte: Povestiri
Nr. de pagini: 400
Tiraj:
Traducător(i): Darie Novăceanu
Coperta: Ion State
Redactor: Florin Chiriţescu
Tehnoredactor: Aura Ionescu
Prefaţă/postfaţă: Prefaţă şi note bibliografice – Darie Novăceanu
  Ilustraţii:
  ISBN:
Observaţii: Cuprins: *Prefaţă; *Biobibliografie Borges; *I.-Din volumul Grădina potecilor ce se bifurcă (*Tlön, Uqbar, Orbis Tertius; *Apropierea de Almotásim; *Pierre Menard, autorul lui Quijote; *Ruinurile circulare; *Loteria din Babilonia; *Cercetarea operei lui Herbert Quain; *Biblioteca Babel; *Grădina potecilor ce se bifurcă); *II.-Din volumul Artificii (*Funes cel care nu uită; *Forma spadei; *Tema trădătorului şi a eroului; *Moartea şi busola; *Miracolul secret; *Sfârşitul; *Secta Fenix, *Sudul); *III.-Din volumul El Aleph (*Nemuritorul; *Mortul; *Teologii; *Istoria războinicului şi a prizonierei; *Biografia lui Tadeo Isidoro Cruz; *Emma Zunz; *Casa lui Asterion; *Cealaltă moarte; *Căutarea lui Averroes; *Abenjácan el Bojarí, mort în labirintul său; *Cei doi regi şi cele două labirinturi; *Aşteptarea; *Omul din prag; *El Aleph); *IV.-Din volumul Istoria universală a infamiei (*Înspăimântătorul mântuitor Lazarus Morell; *Neadevăratul impostor Tom Castro; *Furnizorul de nedreptăţi; *Dezinteresatul asasin Bill Harrigan; *Vopsitorul mascat Hakim din Merv; *Omul din colţul străzii roşietice).


1972-Buzzati, Dino – DEȘERTUL TĂTARILOR (Ed. Minerva, Col. BPT, nr. 713)

*Anul apariţiei: 1972
Autor(i): Buzzati, Dino
Titlu: DEȘERTUL TĂTARILOR
Titlul original: Il deserto dei Tartari (1940)
  Editura: Ed. Minerva
Colecţia: Colecţia „BPT”, nr.713
Tip carte: Roman + povestiri
Nr. de pagini: 404
Tiraj: 13.660 ex.
Traducător(i): ?
Coperta: Ilustraţia copertei – după originalul autorului
Redactor: Elena Murgu
Tehnoredactor: Traian Argetoianu
Prefaţă/postfaţă: *Prefaţă (Romul Munteanu); *Tabel cronologic (Niculina Benguş)
  Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii: Cuprins (numai lucrările lui Buzzati): Roman (*Deşertul tătarilor); Povestiri (*Cei şapte mesageri; *Atacul Marelui Convoi; *Şapte etaje; *Şi totuşi bate cineva la uşă; *Mantaua; *Panică la Scala; *O picătură; *Cântec de război; *Prăbuşirea Balivernei; *Şoarecii; *Rigoletto; *Zidurile Anagoorului; *Expresul; *Tiranul bolnav; *Măreţia omului; *Cuirasatul „Tod”.)


1972-Colin, Vladimir – CAPCANELE TIMPULUI (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1972
  Autor(i): Colin, Vladimir
  Titlu: CAPCANELE TIMPULUI
Titlul original:
Editura: Ed. Albatros
Colecţia: Colecţia „Fantastic Club”
Tip carte: Nuvelă + povestiri
Nr. de pagini: 216
Tiraj:
Traducător(i):
Coperta: Gh. Marinescu
Redactor: Victor Zednic
Tehnoredactor: Mariana Puşcaşu
Prefaţă/postfaţă: Postfaţă – Ion Hobana
Ilustraţii: –
ISBN:
Observaţii: Cuprins: *Divertisment pentru vrăjitoare; *Sub alte stele; *Funcţionara timpului; *În cerc, tot mai aproape; *Postfaţă (Ion Hobana).


1972-de Turris, G. & Hobana, I. (ed.) – FANTASCIENZA (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1972
  Autor(i): de Turris (Gianfranco) & Hobana (Ion) (ed.)
  Titlu: FANTASCIENZA (Povestiri italiene)
  Titlul original:
  Editura: Ed. Albatros
Colecţia: Colecţia „Fantastic Club”
Tip carte: Povestiri
Nr. de pagini: 288
Tiraj: 19.000 ex.
Traducător(i): Ion Hobana
Coperta: Ciucă Simona
Redactor: Victor Zednic
Tehnoredactor: Mariana Puşcaşu
Prefaţă/postfaţă: *Cuvânt înainte – Ion Hobana; *Science fiction-ul în Italia – Gianfranco de Turris.
Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii: Cuprins (numai povestirile): *LINO ALDANI – 37°; *CARLA PARSI BASTOGI – Stratagemă temporală; *CESARE FALESSI – Adevărul despre pilotul stelar; *TIBERIO GUERRINI – Valurile mării; *PICCARDO LEVEGHI – Deşertul roşu; *LUGI NAVIGLIO – Prietenul; *MASSIMO PANDOLFI – Noaptea înfrângerii; *LUIGI DE PASCALIS – Burocratiland; *GIULIO RAIOLA – Întoarcerea zorilor; *SANDRO SANDRELLI – Hoţul transcendent; *ROBERTO VACCA – Un paradis pentru Tursio; *MAURIZIO VIANO – La pescuit pe lacul Qumran.


1972-Moisescu, Mihnea – GLASUL DIN PULBEREA AURIE (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1972
  Autor(i): Moisescu, Mircea
  Titlu: GLASUL DIN PULBEREA AURIE
  Titlul original:
Editura: Ed. Albatros
Colecţia: Colecţia „Fantastic Club”
Tip carte: Povestiri
Nr. de pagini: 152
Tiraj:
Traducător(i):
Coperta: Teodor Bogoi
Redactor: Victor Zednic
Tehnoredactor: Mariana Puşcaşu
Prefaţă/postfaţă:
  Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii: Cuprins: *Copleşitoarea amintire; *Glasul din pulberea aurie; *Sentimentul interzis; *Întoarcerea; *”Trimisul”.


1972-Nor, Radu – TRIDENTUL DE AUR (Ed. Militară, Col. „Sfinx”, nr. 5)

*Anul apariţiei: 1972
  Autor(i): Nor, Radu
  Titlu: TRIDENTUL DE AUR
  Titlul original:
Editura: Ed. Militară
  Colecţia: Colecţia Sfinx, nr. 5
Tip carte: Roman
Nr. de pagini: 192
Tiraj:
Traducător(i):
Coperta: Dumitru Ionescu
Redactor: E. Grozea
Tehnoredactor:
Prefaţă/postfaţă:
Ilustraţii:
ISBN:
  Observaţii:


*Anul apariţiei: 1972
  Autor(i): Petrescu, Cezar
  Titlu: NĂLUCA
  Titlul original:
Editura: Editura Ion Creangă
Colecţia: Col. ”Prima mea bibliotecă”, nr.30
Tip carte: Poveşti
Nr. de pagini: 96
Tiraj:
Traducător(i):
Coperta: ?
Redactor:
Tehnoredactor:
Prefaţă/postfaţă:
Ilustraţii: Gert Fabritius (ilustraţii + portret)
ISBN:
Observaţii:


1972-Șerbănescu, Mircea – MISTERIOASA SIRENĂ (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1972
  Autor(i): Şerbănescu, Mircea
  Titlu: MISTERIOASA SIRENĂ
  Titlul original:
Editura: Ed. Albatros
Colecţia: Colecţia „Fantastic Club”
Tip carte: Povestiri
Nr. de pagini: 160
Tiraj:
Traducător(i):
Coperta: Ion Olaru
Redactor: Victor Zednic
Tehnoredactor: Mariana Puşcaşu
Prefaţă/postfaţă:
Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii: Cuprins:*Joc cu cercuri; *”Rembrandt” în primejdie; *Un caz ciudat de anabioză; *Obiectivul K; *Misterioasa sirenă; *Triptic de anticipaţii (I. Zidul; II. Dincolo de Marele Semicerc; III. Memento).


1972-Șurianu, Ovidiu -ÎNTÂLNIRE CU HEBE (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1972
  Autor(i): Şurianu, Ovidiu
  Titlu: ÎNTÂLNIRE CU HEBE
  Titlul original:
Editura: Ed. Albatros
Colecţia: Colecţia „Fantastic Club”
Tip carte: Nuvele
Nr. de pagini: 172
Tiraj: 17.000 ex.
Traducător(i):
Coperta: Gheorghe Marinescu
Redactor: Victor Zednic
Tehnoredactor: Mariana Puşcaşu
Prefaţă/postfaţă:
Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii: Sumar: *Galbar; *”Întâlnire cu Hebe”.


1972-Tita, Ștefan – ROBOTUL SENTIMENTAL (Ed. Ion Creangă, Col. „Bibl. contemporană”)

 *Anul apariţiei: 1972
  Autor(i): Tita, Ştefan
  Titlu: ROBOTUL SENTIMENTAL
  Titlul original:
Editura: Ed. Ion Creangă
Colecţia: Col. „Biblioteca contemporană”
Tip carte: Roman
Nr. de pagini: 240
Tiraj: 20.300 ex.
Traducător(i):
Coperta: Nicu Russu
Redactor: Gh. D. Vasile
Tehnoredactor: Ştefania Mihai
Prefaţă/postfaţă:
Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii:


1972-Vintilă, Petru – CĂLĂTORIE PE PLANETA ZETA (Ed. Ion Creangă)

*Anul apariţiei: 1972
  Autor(i): Vintilă, Petru
  Titlu: CĂLĂTORIE PE PLANETA ZETA
  Titlul original:
Editura: Ed. Ion Creangă
Colecţia:
Tip carte: Roman
Nr. de pagini: 136
Tiraj: 24.300 ex.
Traducător(i):
Coperta: Dana Marinescu
Redactor: Aurelia Sasz
Tehnoredactor: Ion Cosmescu
Prefaţă/postfaţă:
Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii:


1973-*** – POVESTIRI STRANII (Ed. Dacia, Col. „Scorpionul”)

*Anul apariţiei: 1973
  Autor(i): ***
  Titlu: POVESTIRI STRANII (Pagini antologice din literatura anglo-saxonă)
  Titlul original:
Editura: Ed. Dacia
Colecţia: Colecţia „Scorpionul”
Tip carte: Povestiri
Nr. de pagini: 368
Tiraj: 76.000+80 ex. broșate; 4.000+60 ex. legate
Traducător(i): Mihai Rădulescu, Grigore Năstase
Coperta: L. Bardocz
Redactor: Virgil Bulat
Tehnoredactor: Constantin Rusu
Prefaţă/postfaţă:
Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii: Cuprins: *WILLIAM WILKIE COLLINS – Povestea călătorului despre un pat teribil de straniu; *RICHARD MIDDLETON – Corabia fantomă; *AMBROSE BIERCE – I. Degetul mijlociu al piciorului drept; II. De veghe lângă mort; *NATHANIEL HAWTHORNE – Experinţa doctorului Heidegger; *J. SHERIDAN LE FANU – O întâmplare stranie din viaţa pictorului Schalken; *MATTHEW GREGORY LEWIS – Suspiciunea, *WASHINGTON IRVING – I. Stafia mirelui; II. Legenda Văgăunii Somnoroase.


1973-Bărbulescu, R. & Anania, G. – PARALELA-ENIGMĂ (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1973
  Autor(i): Anania, G. & Bărbulescu, R.  
  Titlu: PARALELA-ENIGMĂ
  Titlul original:
Editura: Ed. Albatros
Colecţia: Colecţia „Fantastic Club”
Tip carte: Roman
Nr. de pagini: 360
Tiraj: 20.000 ex.
Traducător(i):
Coperta: Damian Petrescu
Redactor: Victor Zednic
Tehnoredactor: Mariana Puşcaşu
Prefaţă/postfaţă:
Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii:


1973-Bugariu, Voicu – SFERA (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1973
  Autor(i): Bugariu, Voicu
  Titlu: SFERA
  Titlul original:
Editura: Ed. Albatros
Colecţia: Colecţia „Fantastic Club”
Tip carte: Roman
Nr. de pagini: 152
  Tiraj: 18.500 ex.
Traducător(i):
Coperta: Carmen Florica Ţapu
Redactor: Victor Zednic
Tehnoredactor: Mariana Puşcaşu
Prefaţă/postfaţă: –
Ilustraţii:
  ISBN:
Observaţii:


1973-Burroughs, E.R. - TĂRÂMUL UITAT DE TIMP (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

1973-Burroughs, E.R. – TĂRÂMUL UITAT DE TIMP (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1973
  Autor(i): Burroughs, Edgar Rice
  Titlu: TĂRÂMUL UITAT DE TIMP
  Titlul original: The Land That Time Forgot (în revistă 1918, în volum 1924)
Editura: Ed. Albatros
Colecţia: Colecţia „Fantastic Club”
Tip carte: Roman
Nr. de pagini: 144
Tiraj: 40.000 ex.
Traducător(i): Petre Solomon
Coperta: Ilustraţia copertei: Roy Krenkel Jr., după ediţia americană
Redactor: Victor Zednic
Tehnoredactor: Mariana Puşcaşu
Prefaţă/postfaţă: Edgar Rice Burroughs (Postfaţă de Petre Solomon)
  Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii:

1973-Gor, Ghenadi - Statuia (Ed. Junimea)

1973-Gor, Ghenadi – STATUIA (Ed. Junimea)

*Anul apariţiei: 1973
  Autor(i): Gor, Ghenadii
  Titlu: STATUIA (roman fantastic)
  Titlul original: ?
Editura: Ed. Junimea
Colecţia: –
Tip carte: Roman
Nr. de pagini: 272
  Tiraj: 5.000 ex.
Traducător(i): Natalia Cantemir
Coperta: Valeriu Gonceariuc
Redactor: Doina Florea
Tehnoredactor: Const. Petrescu
Prefaţă/postfaţă: „Un fantast filozof” – (Cuvânt înainte de Natalia Cantemir)
  Ilustraţii: –
ISBN:
Observaţii:


1973-Klein, Gérard – PLANETA CU ȘAPTE MĂȘTI (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1973
  Autor(i): Klein, Gérard
  Titlu: PLANETA CU ȘAPTE MĂȘTI
  Titlul original: Selecţie din volumele: Les perles du temps (Édition Denoel, 1958); Un chant de pierre (Éd. Eric Losfeld, 1968) şi din revistele Fiction nr. 170, 183, 189, precum şi Fiction Special 12.
Editura: Ed. Albatros
Colecţia: Colecţia „Fantastic Club”
Tip carte: Povestiri
  Nr. de pagini: 256
Tiraj: 15.000 ex.
Traducător(i): Vladimir Colin
Coperta: Marcela Cordescu
Redactor: Victor Zednic
Tehnoredactor: Mariana Puşcaşu
Prefaţă/postfaţă: *Cuvânt înainte, selecţie şi traducere – Vladimir Colin; *Gérard Klein sau Fascinaţia întrebărilor fundamentale (Prefaţă de Vl. Colin).
Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii: Cuprins: I. Din volumul PERLELE TIMPULUI (1958) (*Un loc la balcon; *În vacanţă; *Cei părăsiţi; *Serbarea; *Spuma Soarelui; *Larmă şi tăcere); II. Din volumul UN CÂNTEC DE PIATRĂ (1966) (*Valea ecourilor; *Recrutorii; *Planeta cu şapte măşti; *Tunica Nessei; III. INEDITE (*Viruşii nu vorbesc – 1967; *Discurs pentru a o suta aniversare a Internaţionalei Vegetariene – 1968; Aviz directorilor de grădini zoologice – 1969; *Linie despărţitoare – 1969).


1973-Maurois, André – MAȘINA DE CITIT GÂNDURILE (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1973
  Autor(i): Maurois, André
  Titlu: MAȘINA DE CITIT GÂNDURILE
  Titlul original: Selecţie din volumele: La machine à lire les pensées (1937); Le peseurs d’âmes (1931); Voyage aux pays des Articoles (1928).
  Editura: Ed. Albatros
Colecţia: Colecţia „Fantastic Club”
Tip carte: Nuvele şi povestiri
Nr. de pagini: 240
Tiraj: 55.800 ex.
Traducător(i): Sanda Râpeanu, Ruxandra Soroiu
Coperta: Coperta: reproducere după lucrarea „Priviri” de Helmot Scheibling
Redactor: Alexandrina Timpău
Tehnoredactor: Mariana Puşcaşu
Prefaţă/postfaţă: André Maurois – Prefaţă de Silvian Iosifescu
  Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii: Cuprins: *André Maurois (Silvian Iosifescu); *Maşini de citit gânduri; *Enigma doctorului James; *Călătorie în Articolia.


1973-Minulescu, Ion – CETIȚI-LE NOAPTEA  (Ed. Dacia, Col. „Restituiri”, nr. 12)

*Anul apariţiei: 1973
  Autor(i): Minulescu, Ion
  Titlu: CETIȚI-LE NOAPTEA!  
  Titlul original:
  Editura: Ed. Dacia
Colecţia: Colecţia „Restituiri”, nr.12
Tip carte: Povestiri
Nr. de pagini: 360
Tiraj: 33.600+30+140 ex.
Traducător(i):
Coperta: Vasile Pop Silaghi
Redactor: Virgil Bulat
Tehnoredactor: Constantin Rusu
Prefaţă/postfaţă: *Ediţie îngrijită şi prefaţată de Sergiu Pavel Dan; *Disponibilităţile pentru fantastic ale lui Ion Minulescu (Prefaţă de Sergiu Pavel Dan); *Notă asupra ediţiei (S.P.D.)
Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii: Cuprins (numai textele lui Ion Minulescu): *Casa cu geamurile portocalii; *Spovedania unui înstreinat; *Cravata albă; *Omul cu inima de aur; *De vorbă cu necuratul; *Bărbierul regelui Midas.


1973-Neamțu, Leonida – BLONDUL ÎMPOTRIVA UMBREI SALE (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1973
  Autor(i): Neamţu, Leonida  
  Titlu: BLONDUL ÎMPOTRIVA UMBREI SALE
  Titlul original:
Editura: Ed. Albatros
Colecţia: Colecţia „Fantastic Club”
Tip carte: Povestiri
Nr. de pagini: 208
Tiraj: 26.700 ex.
  Traducător(i):
Coperta: Josef Teodorescu
Redactor: Victor Zednic
Tehnoredactor: Mariana Puşcaşu
Prefaţă/postfaţă:
Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii: Cuprins: *Blondul împotriva umbrei sale; *Mihaela şi cutremurul, *Răpirea lui Marlow; *Miraje pe Mările Sudului; *O ipoteză absurdă; *Fotografii, stampe, călătorii; *Raport final; *Cele două obsesii ale Omului-Şopârlă; *Un western aproape clasic; *Roman detectiv (clasic), în două volume; *Riscurile meseriei; *Marmura şi nisipul; *Ultima aventură şi visul etern; *Glontele de aur, drept în tâmplă, sus; *Scările; *Zăpezile de la capătul firului; *Turnurile.


1973-Opriță, Mircea – NOPȚILE MEMORIEI (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1973
  Autor(i): Opriță, Mircea
  Titlu: NOPȚILE MEMORIEI
  Titlul original:
Editura: Ed. Albatros
Colecţia: Colecţia „Fantastic Club”
Tip carte: Povestiri
Nr. de pagini: 256
Tiraj: 11.700 ex.
Traducător(i):
Coperta: Carmen Florica Ţapu
Redactor: Victor Zednic
Tehnoredactor: Mariana Puşcaşu
Prefaţă/postfaţă:
Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii: Cuprins: *Structuri cinetice; *Steaua cronicarului; *Puntea; *Un ciorchine de ochi; *Pe linie moartă; *Variante pentru Daniel; *În capcană; *Labirintul; *O falie în timp; *Secunda Mater; *Federico; *Androidul şi prinţesa; *Figurine de ceară; *Nemuritorii; *Colonia Solange; *Noaptea pragurilor; *Pregătind invazia; *Mlaştina; *Încotro, Leonida?; *Turnul.*Anul apariţiei: 1973
  Autor(i): Papilian, Victor
  Titlu: CEARTĂ OLTENEASCĂ (Nuvele, schiţe, povestiri)
  Titlul original:
Editura: Editura Scrisul Românesc – Craiova
Colecţia:
Tip carte: Proză scurtă
Nr. de pagini:
Tiraj:
Traducător(i):
Coperta:
Redactor:
Tehnoredactor:
  Prefaţă/postfaţă:
Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii: Ediţie îngrijită, prefaţată şi adnotată de Titus Bălaşa


*Anul apariţiei: 1973
  Autor(i): Petrescu, Cezar
  Titlu: ARANCA, ŞTIMA LACURILOR (Proză fantastică)
  Titlul original:
Editura: Editura Minerva
Colecţia: Col. Arcade
Tip carte: Povestiri şi nuvele
Nr. de pagini: 256
Tiraj:
Traducător(i):
Coperta:
Redactor:
Tehnoredactor:
Prefaţă/postfaţă: Postfaţă şi bibliografie de Ion Maxim
Ilustraţii:
ISBN:
  Observaţii:


1973-Shelley, Mary W. – FRANKENSTEIN sau PROMETEUL MODERN (Ed. Albatros, Col. „Fantastic Club”)

*Anul apariţiei: 1973
  Autor(i): Shelley, Mary W.  
  Titlu: FRANKENSTEIN sau PROMETEUL MODERN
  Titlul original: Frankenstein or The Modern Prometheus (anonim1818, cu numele autoarei –  în 1823).
Editura: Ed. Albatros
Colecţia: Colecţia „Fantastic Club”
  Tip carte: Roman
Nr. de pagini: 248
Tiraj: 26.000+4.000 ex.
Traducător(i): Adriana Călinescu
Coperta: Nicolae Săftoiu
Redactor: Victor Zednic
Tehnoredactor: Mariana Puşcaşu
Prefaţă/postfaţă: *Prefaţă (Autoarea); *Introducere la ediţia din 1831 (M.W.S.); *Postfaţă (Mircea Ivănescu).
Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii:


1973-Stănculescu, Nina – MIRACULOASELE ÎNTÂLNIRI (Ed. Albatros)

*Anul apariţiei: 1973
  Autor(i): Stănculescu, Nina  
  Titlu: MIRACULOASELE ÎNTÂLNIRI
  Titlul original:
Editura: Ed. Albatros
  Colecţia:
Tip carte: Povestiri
Nr. de pagini: 128
Tiraj: 5.400 ex.
Traducător(i):
Coperta: Corina Cristea
Redactor: Herta Spuhn
Tehnoredactor: Mariana Puşcaşu
Prefaţă/postfaţă:
Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii: Cuprins: *Miraculoasele întâlniri; *ÎNTÂLNIRILE (*Lucă; *Dolmenii de pe Orion 7; *Lumina aceea difuză; *Dansul; *Nu eşti cumva Mona?; *Pietroiul de kilometraj Anastase; *Zăludul trol bondoc; *Paşi în zăpadă; *Beţie de flori; *Rămâi cu bine, toamna mea!; *Ce am eu cu mâinile astea?; *Scurtă plimbare de seară; *Hello, guapa!; *Eterna splendoare a Idolului, *Andante; *Iazma dintre stânci; *Perdelele albe; *Venirea sfinxului; *Venirea Măiastrei; *Înţelepciunea cailor lunari).


1973-Ștefan, I. M. – NAUFRAGIAȚII (Ed. Cartea Românească)

*Anul apariţiei: 1973
  Autor(i): Ştefan, I. M.
  Titlu: NAUFRAGIAȚII (Nuvele fantastice)
  Titlul original:
  Editura: Ed. Cartea Românească
Colecţia:
Tip carte: Nuvele
Nr. de pagini: 336
  Tiraj:
Traducător(i):
Coperta: Vasile Olac
Redactor:
Tehnoredactor:
Prefaţă/postfaţă:
Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii: Cuprins: *Regăsirea lumii pierdute; *Zumzetul lui Otahi; *Fascinaţia din ape.


1973-Șurianu, Ovidiu (sc.) & Florea, Sandu (desene) – GALBAR (BD – Ed. Stadion)

*Anul apariţiei: 1973
  Autor(i): Şurianu, Ovidiu (sc.) & Florea, Sandu (desene)
  Titlu: GALBAR
  Titlul original:
  Editura: Ed. Stadion
Colecţia:
Tip carte: Album BD
Nr. de pagini: 32
Tiraj:
Traducător(i):
Coperta: Sandu Florea
Redactor:
Tehnoredactor:
Prefaţă/postfaţă:
Ilustraţii: Sandu Florea
ISBN:
Observaţii:


1973-Tibor, Bálint – NĂZDRĂVĂNIILE ROBOȚELULUI ROBI (Ed. Ion Creangă)

*Anul apariţiei: 1973
  Autor(i): Tibor, Bálint
  Titlu: NĂZDRĂVĂNIILE ROBOȚELULUI ROBI
  Titlul original: Robot Robi kalanjai (1973)
  Editura: Ed. Ion Creangă
Colecţia:
Tip carte: Miniroman
Nr. de pagini: 90
Tiraj: 37.000+120 ex.
Traducător(i): Erika Petrușa
Coperta: Unipán Helga
Redactor: Ecaterina Șișmanian
Tehnoredactor: Ștefania Mihai
Prefaţă/postfaţă:
  Ilustraţii: Unipán Helga
ISBN:
Observaţii:


1973-Todorov, Tzvetan – INTRODUCERE ÎN LITERATURA FANTASTICĂ (Ed. Univers, Col. „Studii”)

*Anul apariţiei: 1973
  Autor(i): Todorov, Tzvetan
  Titlu: INTRODUCERE ÎN LITERATURA FANTASTICĂ
  Titlul original:
  Editura: Ed. Univers
Colecţia: Col. „Studii”
  Tip carte: Teorie literară
Nr. de pagini:
Tiraj:
Traducător(i):
Coperta:
Redactor:
Tehnoredactor:
Prefaţă/postfaţă:
Ilustraţii:
ISBN:
Observaţii: