Încă o pagină din serialul nostru intitulat (deocamdată!)

 Bibliografia generala (Logo) - New version

Încet, încet, ne apropiem de orizontul „1989”, cel care face demarcația între vechiul și noul destin al ficțiunii speculative publicate în limba română, de-a lungul a aproape 125 de ani. În această vară, vom face remanieri masive în cuprinsul articolelor anterioare, grație informațiilor extrem de prețioase pe care le-am adunat de-a lungul ultimului an în cadrul echipei noastre, formate din MOSHUL SF alături de HARALAMBIE IONESCU (Bebe Librar)București, NICUȘOR DINUCraiova și DORU-CĂLIN CIOBANUBrașov. Până atunci, fără alte comentarii, vă invităm să fiți martori la

 

APARIȚIILE DE FICȚIUNE SPECULATIVĂ  DIN 1982-1983

 

1982-xxx - Masca (Vol. 1) (Ed. Minerva)

1982-*** – MASCA (Vol. 1) (Ed. Minerva)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): ***

  Titlu: MASCA. PROZĂ FANTASTICĂ ROMÂNEASCĂ (Vol. 1)

  Titlul original:

  Editura: Ed. Minerva

  Colecţia:

  Tip carte: Antologie

  Nr. de pagini: 348

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Slavnicu Anton

  Redactor: Traian Radu

  Tehnoredactor: M. Cantemir

  Prefaţă/postfaţă: Prefaţă de Alexandru George

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: MIHAI EMINESCU (Sărmanul Dionis); AL. MACEDONSKI (Masca); I. L. CARAGIALE (La hanul lui Mânjoală); GALA GALACTION (Moara lui Călifar); ADRIAN MANIU (Întîmplarea cu jupânul care făcea aur); MATEIU I. CARAGIALE (Remember); ION VINEA (Luntre şi punte); CEZAR PETRESCU (Aranca, ştima lacurilor); ION MINULESCU (Oul cu inima de aur); VICTOR EFTIMIU (Un asasinat patriotic); N. DAVIDESCU (O mie de nopţi şi a doua noapte); TUDOR ARGHEZI (Asasinul); TITUS HOTNOG (Vrăbioiul alb); PAVEL DAN (Copil schimbat); EMIL BOTTA (Hop-là); DINU NICODIN (Aghan); Al. Philippide (Îmbăţişarea mortului).

 

1982-xxx - Masca (Vol. 2) (Ed. Minerva)

1982-*** – MASCA (Vol. 2) (Ed. Minerva)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): ***

  Titlu: MASCA. PROZĂ FANTASTICĂ ROMÂNEASCĂ (Vol. 2)

  Titlul original:

  Editura: Ed. Minerva

  Colecţia:

  Tip carte: Antologie

  Nr. de pagini: 350

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Slavnicu Anton

  Redactor: Traian Radu

  Tehnoredactor: M. Cantemir

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins:VASILE BENEŞ (Wilhem Temerarul duce de Brabant); VICTOR PAPILIAN (Lacrima); LAURENŢIU FULGA (Taina în care s-a pierdut Sonia Condrea); CELLA DELAVRANCEA (Semnul); EMIL IVĂNESCU (Metempsihoză); OSCAR LEMNARU (Omul care şi-a vândut tristeţea); MIRCEA ELIADE (La ţigănci); V. VOICULESCU (Ultimul Berevoi); A. E. BACONSKI (Fuga pietrarului); OLGA CABA (Istoria celor cincizeci de coţi de pânză); ŞTEFAN BĂNULESCU (Dropia); VLADIMIR COLIN (O perdea de glicină); DOMINIC STANCA (Profeţia lui Vasion); ALEXANDRU GEORGE (Vocea stăpânului); MARIA-LUIZA CRISTESCU (Chloris); PAN IZVERNA (Cântecul sirenei); DUMITRU M. ION (Diavolul la Sfântul Ştefan); MIHAI URSACHI (Hotel „Paradis”); BARBU CIOCULESCU (Uşa pictată pe zid); MONICA PILLAT (Cadoul); OVID S. CROHMĂLNICEANU (Tratatul de la Neuhof).

 

1982-Aderca, F. - Domnisoara din strada Neptun (Ed. Cartea românească)

1982-Aderca, Felix – DOMNIȘOARA DIN STR. NEPTUN (Ed. Minerva)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Aderca, Felix

  Titlu: DOMNIŞOARA DIN STR. NEPTUN. ORAŞELE SCUFUNDATE

  Titlul original:

  Editura: Ed. Minerva

  Colecţia:

  Tip carte: Romane

  Nr. de pagini: 282

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Damian Petrescu

  Redactor: Traian Radu

  Tehnoredactor: Elena Călugăru

  Prefaţă/postfaţă: Prefaţă: „Un filtru spiritual: Felix Aderca” de Henri Zalis

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Domnişoara din str. Neptun; *Oraşele scufundate.

 

1982-Aldani, Lino - Noapte buna, Sofia (Ed. Dacia)

1982-Aldani, Lino – NOAPTE BUNĂ, SOFIA (Ed. Dacia)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Aldani, Lino

  Titlu: NOAPTE BUNĂ, SOFIA

  Titlul original:

  Editura: Ed. Dacia

  Colecţia:

  Tip carte: Culegere de autor

  Nr. de pagini: 246

  Tiraj:

  Traducător(i): Doina Opriţă

  Coperta: Ovidiu Avram

  Redactor: Virgil Bulat

  Tehnoredactor: Constantin Rusu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Canis Sapiens; *Tehnocraţie integrală; *Noapte bună, Sofia; *Împestriţat cu roşu; *Rădăcinile.

 

1982-Biberi, Ion - Eseuri literare, filosofice si artistice (Ed. Cartea Romanească, Col. Eseuri)

1982-Biberi, Ion – ESEURI LITERARE, FILOSOFICE ȘI ARTISTICE (Ed. Cartea Românească, Col. Eseuri)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Biberi, Ion

  Titlu: ESEURI LITERARE, FILOSOFICE ȘI ARTISTICE

  Titlul original:

  Editura: Ed. Cartea Românească

  Colecţia: Colecţia Eseuri

  Tip carte: Eseuri

  Nr. de pagini: 316

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Constantin Guluţă

  Redactor: Magdalena Bedrosian (scris eronat Bedrişian)

  Tehnoredactor: Gh. Chiru

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Tabla de materii: I.- *Poziţia omului în orizontul culturii; *Metode convergente în studiul edificării personalităţii şi a elaborării artistice; *Opera literară, expresie a unei viziuni antropologice; II.- *Romantismul german în cultura universală; *E.T.A. Hoffmann; *Johann Wolfgang Goethe, spirit universal; *Încercarea asupra universului goethean; *Drama cunoaşterii la Edgar Poe; *Atelierul lui Balzac; *Cunoaştere şi valori etice în opera lui Dostoievski; *De la dramă la conştiinţă, la elaborarea artistică; *Strindberg; *Fantasticul, atitudine mentală; III.- *Folclorul flamand medieval, în viziunea lui Hieronymus Bosch; *William Blake, poet, gravor şi pictor; *Fantasticul în artele plastice; Perspectivă asupra artelor plastice contemporane.

 

1982-Caba, Olga - Totaliter aliter (Ed. Cartea romaneasca)

1982-Caba, Olga – TOTALITER ALITER (Ed. Cartea Românească)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Caba, Olga

  Titlu: TOTALITER ALITER

  Titlul original:

  Editura: Ed. Cartea Românească

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 296

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta:

  Redactor: Magdalena Bedrosian

  Tehnoredactor: Constanţa Vulcănescu

  Prefaţă/postfaţă: C. Guluţă

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1982-Ignat, Dumitru - Phoenix 1Km (Ed. Junimea)

1982-Ignat, Dumitru – PHOENIX 1KM (Ed. Junimea)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Ignat, Dumitru

  Titlu: PHOENIX 1 KM

  Titlul original:

  Editura: Ed. Junimea – Iaşi

  Colecţia:

  Tip carte: Povestiri

  Nr. de pagini: 95

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Aurelian Ilie

  Redactor: Vicenţiu Donose

  Tehnoredactor: Mihai Bujdei

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *La „Meşterul Timpului”; *Un fragment de veşnicie; *Poate Eldorado; *Un semn din mit; *Asediile – o teoremă; *Un meşter dintr-o serie; *Lună ameninţată; *Colecţia de statui a cetaţii Kalua; *Urme dus şi întors; *Phoenix 1 km; *Q. E. D.; *Cauzele şi urmările unei înfrângeri; *Capcanele – o parabolă; *Cavalerii Mesei Rotunde; *Seminţia lui Adam; *O migrare; *Distribuit; *Roman poliţist la cerere; *Fotografiind; *Leonardo, ultimul portret; *O absenţă.

 

1982-Leu, Corneliu - Insulele (Ed. Albatros)

1982-Leu, Corneliu – INSULELE (Ed. Albatros)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Leu, Corneliu

  Titlu: INSULELE

  Titlul original:

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 409

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Dumitru Ristea

  Redactor: Alfred Neagu

  Tehnoredactor: Mariana Pușcașu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1982-Matošec, Milivoj - De prisos in univers (Ed. Ion Creanga)

1982-Matošec, Milivoj – DE PRISOS ÎN UNIVERS (Ed. Ion Creangă)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Matošec, Milivoj

  Titlu: DE PRISOS IN UNIVERS

  Titlul original: Suvisan u svemiru (1961)

  Editura: Ed. Ion Creangă

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 224

  Tiraj:

  Traducător(i): George Bulic

  Coperta: Valentin Tănase

  Redactor: Ecaterina Şişmanian

  Tehnoredactor: Petre Stancu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1982-Mavrodin, Irina (ed.) - Elixirul de viata lunga (Proza fantastica franceza, Vol. 1) (Ed. Minerva, Col. BPT, nr.  1109)

1982-Mavrodin, Irina (ed.) – ELIXIRUL DE VIAȚĂ LUNGĂ (PROZĂ FANTASTICĂ FRANCEZĂ, Vol. 1) (Ed. Minerva, Col. BPT, nr. 1109)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Mavrodin, Irina (ed.)

  Titlu: ELIXIRUL DE VIAŢĂ LUNGĂ. PROZĂ FANTASTICĂ FRANCEZĂ (Vol. 1)

  Titlul original:

  Editura: Ed. Minerva

  Colecţia: Col. „BPT”, nr. 1109

  Tip carte: Nuvele

  Nr. de pagini: 286

  Tiraj:

  Traducător(i): Irina Mavrodin

  Coperta: Domó István

  Redactor: Cornel Simionescu

  Tehnoredactor: Elena Călugăru

  Prefaţă/postfaţă: Prefaţă de Irina Mavrodin

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: JACQUES CAZOTTE (Diavolul îndrăgostit – fragmente); Charles Nodier (Văgăuna mortului); HONORÉ DE BALZAC (*Elixirul de viaţă lungă; *Casa de la Grande-Bretèche; *Biserica); VICTOR HUGO (Diavolul adunător de zdrenţe); CHARLES RABOU (Procurorul); PROSPER MÉRIMÉE (*Venus din Lille; *Lokis; *Il viccolo di Madame Lucrezia; *Djuman); EUGÈNE SUE (Adevărata viaţă a Căpitanului Brulart); PAUL GAVARNI (Un singuratic).

 

1982-Mavrodin, Irina (ed.) - Mana fermecata (Proza fantastica franceza, Vol. 2) (Ed. Minerva, Col. BPT, nr.  1110)

1982-Mavrodin, Irina (ed.) – MÂNA FERMECATĂ (PROZĂ FANTASTICĂ FRANCEZĂ, Vol. 2) (Ed. Minerva, Col. BPT, nr. 1110)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Mavrodin, Irina (ed.)

  Titlu: MÂNA FERMECATĂ. PROZĂ FANTASTICĂ FRANCEZĂ (Vol. 2)

  Titlul original:

  Editura: Ed. Minerva

  Colecţia: Col. „BPT”, nr. 1110

  Tip carte: Nuvele

  Nr. de pagini: 284

  Tiraj:

  Traducător(i): Irina Mavrodin

  Coperta: Domó István

  Redactor: Cornel Simionescu

  Tehnoredactor: Elena Călugăru

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: GÉRARD DE NERVAL (*Mâna fermecată; *Aurelia sau Visul şi viaţa; *Pandora); JULES AMÉDÉE BARBEY D’AUREVILLY (*Perdeaua stacojie; *Răzbunarea unei femei); ERCKMANN-CHATRIAN (Cabalistul Hans Weinland); VILLIERS DE L’ISLE-ADAM (*Vera; *Semnul; *Secretul eşafodului).

 

1982-Mavrodin, Irina (ed.) - Moarta indragostita (Proza fantastica franceza, Vol. 3) (Ed. Minerva, Col. BPT, nr.  1111)

1982-Mavrodin, Irina (ed.) – MOARTA ÎNDRĂGOSTITĂ (PROZĂ FANTASTICĂ FRANCEZĂ, Vol. 3) (Ed. Minerva, Col. BPT, nr. 1111)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Mavrodin, Irina (ed.)

  Titlu: MOARTA ÎNDRĂGOSTITĂ. PROZĂ FANTASTICĂ FRANCEZĂ (Vol. 3)

  Titlul original:

  Editura: Ed. Minerva

  Colecţia: Col. „BPT”, nr. 1111

  Tip carte: Nuvele

  Nr. de pagini: 286

  Tiraj:

  Traducător(i): Irina Mavrodin

  Coperta: Domó István

  Redactor: Cornel Simionescu

  Tehnoredactor: Elena Călugăru

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: THÉOPHILE GAUTIER (*Aria Marcela; *Avatar; *Moarta îndrăgostită; *Ibricul de cafea); LAUTRÉAMONT (Cânturile lui Maldoror. Cântul al şaselea); GUY DE MAUPASSANT (*Horla; *Hanul; *Magnetism; *Un nebun; *Frica; *Lăcaşul morţii de bunăvoie).

 

1982-Manutiu, Mihai - Un zeu aproape muritor (Ed. Dacia)

1982-Mănuțiu, Mihai – UN ZEU APROAPE MURITOR (Ed. Dacia)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Măniuţiu, Mihai

  Titlu: UN ZEU APROAPE MURITOR

  Titlul original:

  Editura: Ed. Dacia

  Colecţia:

  Tip carte: Povestiri

  Nr. de pagini: 184

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Ioan Horvat-Bugnariu

  Redactor: Mircea Opriţă

  Tehnoredactor: L. Hlavathy

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Sibila; *Un zeu aproape muritor; *Absenţa; *Adaosuri la o hagiografie; *Măscăriciul Brio; *Turnul; *Nenumiţii; *Don Scargrav; *Facerea; *Sinis; *Orbul Kytheron; *Căutători de comori din Eldo; *Micile solilocvii; *Naşterea leviatanului; *Potopul; *Erezia; *Un pitic deosebit; *Fapt divers; *Epilogul; *Marea târfă; *Cinci fantezii; *Sfântul Gheorghe; *Sunetul; *Mesagerul; *Dragonul; *Iov – Apocrife; *Don Quijote în exil.

 

1982-Nour, Alina - O corabie printre nori (Ed. Junimea)

1982-Nour, Alina – O CORABIE PRINTRE NORI (Ed. Junimea)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Nour, Alina

  Titlu: O CORABIE PRINTRE NORI

  Titlul original:

  Editura: Ed. Junimea

  Colecţia:

  Tip carte: Miniroman

  Nr. de pagini: 96

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Alina Nour

  Redactor: Ada Fărtăiş

  Tehnoredactor: Mihai Bujdei

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii: Alina Nour

  ISBN:

  Observaţii:

 

1982-Radian, Sanda - Reverberatie rupestra (Ed. Albatros)

1982-Radian, Sanda – REVERBERAȚIE RUPESTRĂ (Ed. Albatros)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Radian, Sanda

  Titlu: REVERBERAŢIE RUPESTRĂ

  Titlul original:

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia:

  Tip carte: Povestiri

  Nr. de pagini: 238

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Done Stan

  Redactor: Constantina Paligora

  Tehnoredactor: Cornel Cristescu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Conexiunea inversă; *Taina olarului; *Cazul doctorului Trisch; *Metropolitană; *S. O. S. invadatorii!; *Supravieţuire; *În adâncuri; *Misiune disciplinară; *La izvorul poeziei; *Repetiţie; *Călătoria; *Reverberaţie rupestră; *Opţiune.

 

1982-Sándor, Károly - Etajul 500 (Ed. Kriterion)

1982-Sándor, Károly – ETAJUL 500 (Ed. Kriterion)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Sándor, Károly

  Titlu: ETAJUL 500

  Titlul original: Az 500-ik emelet (1929)

  Editura: Ed. Kriterion

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 336

  Tiraj:

  Traducător(i): Teodor Sugár

  Coperta: Borbely Sándor

  Redactor: Paul Drumaru

  Tehnoredactor: Ştefan Lapoiev

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1982-Sasarman, Gheorghe - 2000 (Ed. Eminescu)

1982-Săsărman, Gheorghe – 2000 (Ed. Eminescu)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Săsărman, Gheorghe

  Titlu: 2000

  Titlul original:

  Editura: Ed. Eminescu

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 304

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Traian Alexandru Filip

  Redactor: Maria Graciov

  Tehnoredactor: Gheorghe Popovici

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1982-Stefanescu, Sorin - Zee (Ed. Albatros, Col. Fantastic Club)

1982-Ștefănescu, Sorin – ZEE (Ed. Albatros, Col. Fantastic Club)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Ștefănescu, Sorin

  Titlu: ZEE

  Titlul original:

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia: Col. „Fantastic Club”

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 160

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Pompiliu Dumitrescu

  Redactor: Constantina Paligora

  Tehnoredactor: Mariana Ștefan

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1982-Vejinov, Pavel - Pieirea lui Aiax (Ed. Ion Creanga)

1982-Vejinov, Pavel – PIEIREA LUI „AIAX” (Ed. Ion Creangă)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Vejinov, Pavel

  Titlu: PIEIREA LUI „AIAX”

  Titlul original: Гибелта на „Аякс” (1973)

  Editura: Ed. Ion Creangă

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 208

  Tiraj:

  Traducător(i): Constantin N. Velichi

  Coperta: Valentin Tănase

  Redactor: Ecaterina Şişmanian

  Tehnoredactor: Petre Stancu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1982-Verne, Jules - Clovis Dardentor. Secretul lui Wilhelm Storitz (Ed. Ion Creanga, Col. BJV, nr. 32)

1982-Verne, Jules – CLOVIS DARDENTOR. SECRETUL LUI WILHELM STORITZ (Ed. Ion Creangă, Col. BJV, nr. 32)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Verne, Jules

  Titlu: CLOVIS DARDENTOR. SECRETUL LUI WILHELM STORITZ

  Titlul original: Clovis Dardentor (1896); Le secret de Wilhelm Storitz (1901)

  Editura: Ed. Ion Creangă

  Colecţia: Colecţia „Biblioteca Jules Verne”, nr. 32

  Tip carte: Romane

  Nr. de pagini: 276

  Tiraj:

  Traducător(i): Tatiana Popescu-Ulmu

  Coperta: Prezentarea grafică: Val Munteanu

  Redactor: Ecaterina Şişmanian

  Tehnoredactor: Fl. Preda

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii: Reproduceri după ilustraţiile originale franţuzeşti de Léon Benett (Clovis Dardentor) şi George Roux (Secretul lui Wilhelm Storitz)

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Clovis Dardentor; *Secretul lui Wilhelm Storitz.

 

1982-Verne, Jules - Robur Cuceritorul. Stapanul lumii (Ed. Ion Creanga, Col. BJV, nr. 31)

1982-Verne, Jules – ROBUR CUCERITORUL. STĂPÂNUL LUMII(Ed. Ion Creangă, Col. BJV, nr. 31)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Verne, Jules

  Titlu: ROBUR CUCERITORUL. STĂPÂNUL LUMII

  Titlul original: Robur le Conquérant (1886); Maître du monde (1904)

  Editura: Ed. Ion Creangă

  Colecţia: Colecţia „Biblioteca Jules Verne”, nr. 31

  Tip carte: Romane

  Nr. de pagini: 304

  Tiraj:

  Traducător(i): Ovidiu Constantinescu

  Coperta: Prezentarea grafică: Val Munteanu

  Redactor: Ecaterina Şişmanian

  Tehnoredactor: Florica Preda

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii: Reproduceri după ilustraţiile originale franţuzeşti de Léon Benett (Robur Cuceritorul) şi George Roux (Stăpânul lumii)

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Robur Cuceritorul; *Stăpânul lumii.

 

1982-Voiculescu, V. - Capul de zimbru (Ed. Cartea Romaneasca)

1982-Voiculescu, Vasile – CAPUL DE ZIMBRU (Ed. Cartea Românească)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Voiculescu, Vasile

  Titlu: CAPUL DE ZIMBRU (Povestiri I)

  Titlul original:

  Editura: Ed. Cartea Românească

  Colecţia: Col. „Mari Scriitori Români”

  Tip carte: Culegere de autor

  Nr. de pagini: 462

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Vasile Socoliuc

  Redactor: Sorin Mărculescu

  Tehnoredactor: Constanţa Vulcanescu

  Prefaţă/postfaţă: „Notă asupra ediţiei” de Victor Iova

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: 1. Ediţie îngrijită de Victor Iova; 2. Cuprins: *Revolta dobitoacelor; *Amintiri despre pescuit; *Pescarul Amin; *Lostriţa; *Sezon mort; *Misiune de încredere; *În mijlocul lupilor; *Chef la mânăstire; *Schimnicul; *Behaviorism; *Moarte amâînată; *Ciorbă de bolovan; *Ispitele părintelui Evtichie; *Capul de zimbru; *Alcyon sau diavolul alb; *Ciobănilă; *Sakuntala; *Vaca blestemată.

 

1982-Voiculescu, V. - Iubire magica. Zahei orbul (Ed. Cartea Romaneasca)

1982-Voiculescu, Vasile – IUBIRE MAGICĂ. ZAHEI ORBUL (Ed. Cartea Românească)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Voiculescu, Vasile

  Titlu: IUBIRE MAGICĂ (Povestiri II). ZAHEI ORBUL (Roman)

  Titlul original:

  Editura: Ed. Cartea românească

  Colecţia: Col. „Mari Scriitori Români”

  Tip carte: Culegere de autor

  Nr. de pagini: 412

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Vasile Socoliuc

  Redactor: Sorin Mărculescu

  Tehnoredactor: Constanţa Vulcanescu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: 1. Ediţie îngrijită de Victor Iova;

2. Cuprins: IUBIRE MAGICĂ (*Viscolul; *Căprioara din vis; *Taina gorunului; *Fata din Java; *Farsa; *Limanul; *Proba; *Şarpele Aliodor; *Iubire magică; *Lacul rău; *Lipitoarea; *Ultimul Berevoi); ZAHEI ORBUL.

 

1982-Walpole, Horace - Castelul din Otranto (Romanul gotic englez) (Ed. Minerva, Col. BPT, nr.  1125)

1982-Walpole, Horace – CASTELUL DIN OTRANTO (ROMANUL GOTIC ENGLEZ) (Ed. Minerva, Col. BPT, nr. 1125)

*Anul apariţiei: 1982

  Autor(i): Walpole, Horace

  Titlu: CASTELUL DIN OTRANTO

  Titlul original: The Castle of Otranto (1764)

  Editura: Ed. Minerva

  Colecţia: Col. „BPT”, nr. 1125

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 272

  Tiraj:

  Traducător(i): Georgeta Pădureleanu

  Coperta: Marcel Chirnoagă

  Redactor: Nicolae Teică

  Tehnoredactor: Elena Călugăru

  Prefaţă/postfaţă: Introducere (Proza „gotică” engleză sau fascinaţia imaginaţiei într-o epocă a raţiunii), tabel cronologic (romanul „gotic”), prefaţă (Horace Walpole – un gentleman epicureu în armură medievală), tabel cronologic (Horace Walpole) şi note de Ileana Verzea.

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1983-Aitmatov, Cinghiz - O zi mai lunga decat veacul (Ed. Univers)

1983-Aitmatov, Cinghiz – O ZI MAI LUNGĂ DECÂT VEACUL (Ed. Univers)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Aitmatov, Cinghiz

  Titlu: O ZI MAI LUNGĂ DECÂT VEACUL

  Titlul original: И дольше века длится день (1980)

  Editura: Ed. Univers

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 350

  Tiraj:

  Traducător(i): Ion Covaci, Denisa Fejes

  Coperta: Dodi Teodorescu Romanaţi

  Redactor: Aurel Buiciuc

  Tehnoredactor: Nicolae Şerbănescu

  Prefaţă/postfaţă: Prefaţă de Tatiana Nicolescu

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1983-Antonie, Aurel - Mozaicul (Ed. Scrisul Romanesc)

1983-Antonie, Aurel – MOZAICUL (Ed. Scrisul Românesc)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Antonie, Aurel

  Titlu: MOZAICUL

  Titlul original:

  Editura: Ed. Scrisul Românesc – Craiova

  Colecţia:

  Tip carte: Povestiri

  Nr. de pagini: 194

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Alex. Isbaşea

  Redactor: Dan-Ion Vlad

  Tehnoredactor: Marilena Lungulescu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Mozaicul; *Mesajul; *Debutul; *Trecere; *Moara; *Visul; *Autostrada; *777.777.778; *Piramida; *Picătura; *Labirintul; *Cele şapte morţi ale Luis Jose Borges; *Monumentul lui Nanu; *Turma; *Pânda; *Fântâna; *Zidul; *Alambicul; *Asinul; *Tăcerea; *Nimbul; *Povestea omului care lucra la banda rulantă; *Pictorul; *Panta Rhei; *Duelul; *Păsări de pradă; *Explozia; *Manuscrisul lui Merion; *Zîmbetul lui Tau; *Câţograurul.

 

1983-Arama, Horia - Dincolo de paradis (Ed. Cartea Romaneasca)

1983-Aramă, Horia – DINCOLO DE PARADIS (Ed. Cartea Românească)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Aramă, Horia

  Titlu: DINCOLO DE PARADIS

  Titlul original:

  Editura: Ed. Cartea Românească

  Colecţia:

  Tip carte: Povestiri

  Nr. de pagini: 260

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Pompiliu Dumitrescu

  Redactor: Florin Mugur

  Tehnoredactor: Constanţa Vulcănescu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: ZECE MODURI DE A ALUNECA PE O COAJĂ DE BANANĂ (*Revolta bărbilor albe; *După consiliu; *Norocul ţine cu cei tari; *Vendeta; *O idee de milioane; *Fascinaţie; *Sâmburi de cireşe; *Portret cu mâna pe inimă; *Dimineaţa lui Pavelcu; *Omul din Lună); ALTE MODURI DE A ALUNECA PE O COAJĂ DE BANANĂ (*Idilă; *Aria calomniei; *În amurg; *Amitié amoureuse; *Frig; *I se spunea japonezul; *Şotron); CINCI FANTEZII (*Înaltă dresură; *Morbul; *Audienţă publică; *Pe o planetă onorabilă; *Probabilitate: unu).

 

1983-Barbulescu, Romulus - Catharsis (Ed. Albatros, Col. Fantastic Club)

1983-Bărbulescu, Romulus – CATHARSIS (Ed. Albatros, Col. Fantastic Club)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Bărbulescu, Romulus

  Titlu: CATHARSIS

  Titlul original:

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia: Col. „Fantastic Club”

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 288

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Damian Petrescu

  Redactor: Lucian Hanu

  Tehnoredactor: Mariana Ștefan

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1983-Benes, Victor - Hanul rosu (Ed. Scrisul Romanesc)

1983-Beneș, Victor – HANUL ROȘU (Ed. Scrisul Românesc)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Beneş, Victor

  Titlu: HANUL ROŞU

  Titlul original:

  Editura: Ed. Scrisul Românesc – Craiova

  Colecţia:

  Tip carte: Nuvele

  Nr. de pagini: 270

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Gabriel Bratu

  Redactor: Dan-Ion Vlad

  Tehnoredactor: Marilena Lungulescu

  Prefaţă/postfaţă: Ediţie îngrijită şi prefaţată de Ion Maxim

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: HANUL ROŞU (*Hanul Roşu; *Vraciul Ieronimus; *Ţara depărtărilor; *Biserica din Fraustadt; *Moartea prietenului meu Savin); SEMN RĂU (*Semn Rău; *Wilhem Temerarul, duce de Brabant; *Floarea albastră; *Cetatea cu steaguri albe; *Pendula; *Păcatul fratelui Beatus; *Casa din strada Primăverii; *Teodot Nebunul; *Pavilionul nr. 6); INEDITE (*Pomana porcului; *Argatul Păun); ADDENDA (*Fantoma Reginei Nefertete; *Note despre nuvela fantastică).

 

1983-Biberi, Ion - Luminile Capricornului (Ed. Eminescu)

1983-Biberi, Ion – LUMINILE CAPRICORNULUI (Ed. Eminescu)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Biberi, Ion

  Titlu: LUMINILE CAPRICORNULUI

  Titlul original:

  Editura: Editura Eminescu

  Colecţia: Col. „Clepsidra”

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 256

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Vanda Boveanu

  Redactor: Sorin Nicolae

  Tehnoredactor: Elena Preda

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1983-Borges, Jorge Luis - Cartea de nisip (Ed. Univers)

1983-Borges, Jorge Luis – CARTEA DE NISIP (Ed. Univers)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Borges, Jorge Luis

  Titlu: CARTEA DE NISIP

  Titlul original:

  Editura: Ed. Univers

  Colecţia:

  Tip carte: Culegere de autor

  Nr. de pagini: 360

  Tiraj:

  Traducător(i): Cristina Hăulică

  Coperta: Done Stan

  Redactor: Florin Chiriţescu

  Tehnoredactor: V. E. Ungureanu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: EVARISTO CARRIEGO (*Prolog; *Istorii despre călăreţi; *Pumnalul; *Istoria tangoului; *Cultul vitejiei); DISCUŢII (*Superstiţioasa etică a cititorului; *Notă despre Walt Whitman; *Pentru o reabilitare a lui „Bouvard et Pécuchet”; *Flaubert şi destinul său exemplar); ISTORIA UNIVERSALĂ A INFAMIEI (*Prolog la întâia ediţie; *Văduva Ching, pirata; *Necuviinciosul maestru de ceremonii Kotsuké no Suké; *Profetul mincinos, Hakim din Merv); ETCAETERA (*Un teolog în moarte; *Sala statuilor; *Istoria celor doi care au visat; *Vrăjitorul amânat; *Oglinda de cerneală; *Un dublu a lui Mahoma; *Vrăjmaşul mărinimos; *Despre rigoare în ştiinţă); ISTORIA ETERNITĂŢII (*Kenningar; *Metafora); ALEPH (*Zahirul; *Scriptura zeului); ALTE INVESTIGĂRI (*Zidul şi cărţile; *Floarea lui Coleridge; *Magii parţiale în „Don Quijote”; *Valéry ca simbol; *Despre Chesterton; *Întâiul Wells; *Pascal; *Limba analitică a lui John Wilkins; *Kafka şi precursorii săi; *Despre cultul cărţilor; *Privighetoarea lui Keats; *Notă despre (către) Bernard Shaw; *Discreţia istoriei; *Despre clasici; *Epilog); FĂURITORUL (*Lui Leopoldo Lugones; *Făuritorul; *Dreamtigers; *Dialog pe marginea unui dialog; *Unghiile; *Oglinzile acoperite; *Captivul; *Urzeala; *O problemă; *Un trandafir galben; *Martorul; *Martin Fíerro; *Parabola lui Cervantes şi a lui Don Quijote; *Parabola palatului; *Everything and nothing; *Ragnarök; *Infernul, I, 32; *Borges şi eu); CARTEA FIINŢELOR IMAGINARE (*Prolog; *Animalele din oglinzi; *Bahamut; *Devoratorul de umbre; *Golemul; *Hidra din Lerna; *Khumbaba; *Monstrul cu o sută de capete; *Un animal visat de C. S. Lewis); ELOGIUL UMBREI (*Prolog; *Etnograful; *Pedro Salvadores; *Legendă; *O rugăciune); RELATAREA LUI BRODIE (*Intrusa; *Nedemnul; *Istoria lui Rosendo Juárez; *Întâlnirea; *Juan Muraña; *Bătrâna doamnă; *Duelul; *Guayaquil; *Evanghelia după Marcu; *Relatarea lui Brodie); AURUL TIGRILOR (*Prolog; *Făgăduiala; *Uimirea; *Cele patru cicluri; *Visul lui Pedro Henriquez Ureña; *Palatul; *Hengist vrea oameni; *Episod despre un duşman); CARTEA DE NISIP (*Celălalt; *Ulrica; *Congresul; *There are more things; *Noaptea darurilor; *Oglinda şi masca; *Undr; *Utopia unui om ostenit; *Stratagema; *Avelino Arredondo; *Discul; *Cartea de nisip; *Epilog); ROZĂ ŞI AZUR (*Roza lui Paracelsus; *Tigrii albaştri).

 

00-Logo carti lipsa

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Dickens, Charles

  Titlu: MISTERUL LUI EDWIN DROOD

  Titlul original: The Mystery of Edwin Drood (1870)

  Editura: Ed. Cartea Românească

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 315

  Tiraj:

  Traducător(i): Nicolae Popescu

  Coperta:

  Redactor:

  Tehnoredactor:

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1983-Dilov, Liuben - Drumul lui Icar (Ed. Albatros, Col. Fantastic Club)

1983-Dilov, Liuben – DRUMUL LUI ICAR (Ed. Albatros, Col. Fantastic Club)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Dilov, Liuben

  Titlu: DRUMUL LUI ICAR

  Titlul original: ПЪТЯT HA ИKAP (1978)

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia: Col. „Fantastic Club”

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 432

  Tiraj:

  Traducător(i): Tiberiu Iovan

  Coperta: Damian Petrescu

  Redactor: Lucian Hanu

  Tehnoredactor: Cornel Cristescu

  Prefaţă/postfaţă: Postfață: „Însemnări despre un roman-epopee și despre autorul său” de Adrian Rogoz

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1983-Hobana, Ion- Science fiction. Autori, carti, idei (Vol.1) (Ed. Eminescu)

1983-Hobana, Ion – SCIENCE FICTION. AUTORI, CĂRȚI, IDEI (Vol.1) (Ed. Eminescu)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Hobana, Ion

  Titlu: SCIENCE FICTION. AUTORI, CĂRŢI, IDEI (Vol. I)

  Titlul original:

  Editura: Ed. Eminescu

  Colecţia:

  Tip carte: Critică și istorie literară

  Nr. de pagini: 206

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Petre Hagiu

  Redactor: Doina Uricariu Drogeanu

  Tehnoredactor: Gheorghe Popovici

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: A CALCULA ŞI A PREVESTI IMPOSIBILUL (*A calcula şi a prevesti imposibilul; *Maşina timpului: 1888-1895. Metamorfoze şi semnificaţii; *Îngeri sau monştri?; *De la Sherlock Holmes la Edward Challenger; *Temă cu variaţiuni); PAGINI DINTR-O ISTORIE A ANTICIPAŢIEI ROMÂNEŞTI (*Viziuni urbanistice în secolul 19; *Paradoxe şi utopii ştiinţifice; *Ştiinţa înseamnă putere).

 

1983-Ionica, Lucian - Ziua confuza (Ed. Albatros, Col. Fantastic Club)

1983-Ionică, Lucian – ZIUA CONFUZĂ (Ed. Albatros, Col. Fantastic Club)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Ionică, Lucian

  Titlu: ZIUA CONFUZĂ

  Titlul original:

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia: Col. „Fantastic Club”

  Tip carte: Povestiri

  Nr. de pagini: 144

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Damian Petrescu

  Redactor: Lucian Hanu

  Tehnoredactor: Mariana Ștefan

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Demersul de la ora prânzului; *La marginea orașului; *Totul este posibil; *Tehnicianul și telefonul; *Nasturii; *Grijă părintească; *Ziua confuză; *Nenumărate șanse.

 

1983-Iures, Stefan - Amatorul de simburi (Ed. Dacia)

1983-Iureș, Ștefan – AMATORUL DE SÂMBURI (Ed. Dacia)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Iureş, Ştefan

  Titlu: AMATORUL DE SÂMBURI

  Titlul original:

  Editura: Ed. Dacia

  Colecţia: Col. „Discobolul”

  Tip carte: Eseuri

  Nr. de pagini: 216

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Coperta colecţiei – Ioan Horvat Bugnariu

  Redactor: Mircea Opriţă

  Tehnoredactor: A. Molnar

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: DISECŢIA UNUI BALON DE SĂPUN (Structura fantasticului în „Peripeţiile Alicei în Ţara Minunilor” de Lewis Carroll); LUMEA ÎNTR-O REPLICĂ (Şaisprezece argumente dintr-un discurs posibil despre longevitatea textului dramatic); CULORILE TIMPULUI PE MUNTELE VRĂJIT (Invitaţie la o lectură din Thomas Mann în pinacotecă).

 

00-Logo carti lipsa

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Lucian din Samosata

  Titlu: SCRIERI ALESE

  Titlul original:

  Editura: Ed. Univers

  Colecţia: Colecția CLU

  Tip carte: Antologie de autor

  Nr. de pagini:

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta:

  Redactor:

  Tehnoredactor:

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1983-Maturin, Charles Robert - Melmoth ratacitorul  (Vol. 1) (Ed. Minerva, Col. BPT, nr. 1165)

1983-Maturin, Charles Robert – MELMOTH RĂTĂCITORUL (Vol. 1) (Ed. Minerva, Col. BPT, nr. 1165)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Maturin, Charles Robert

  Titlu: MELMOTH RĂTĂCITORUL

  Titlul original: Melmoth The Wanderer (1820)

  Editura: Ed. Minerva

  Colecţia: Colecţia „BPT”, nr. 1165 + 1166

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 256 + 288

  Tiraj:

  Traducător(i): Bianca Zamfirescu

  Coperta: Done Stan

  Redactor: Nicolae Teică

  Tehnoredactor: Aurelia Anton

  Prefaţă/postfaţă: Prefaţă şi tabel cronologic – Dan Grigorescu

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1983-Maturin, Charles Robert - Melmoth ratacitorul  (Vol. 2) (Ed. Minerva, Col. BPT, nr. 1166)

1983-Maturin, Charles Robert – MELMOTH RĂTĂCITORUL (Vol. 2) (Ed. Minerva, Col. BPT, nr. 1166)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Maturin, Charles Robert

  Titlu: MELMOTH RĂTĂCITORUL

  Titlul original: Melmoth The Wanderer (1820)

  Editura: Ed. Minerva

  Colecţia: Colecţia „BPT”, nr.1165 + 1166

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 256+288

  Tiraj:

  Traducător(i): Bianca Zamfirescu

  Coperta: Done Stan

  Redactor: Nicolae Teică

  Tehnoredactor: Aurelia Anton

  Prefaţă/postfaţă: Prefaţă şi tabel cronologic – Dan Grigorescu

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1983-Mihaescu, Gib - Bratul Andromedei (Ed. Minerva)

1983-Mihaescu, Gib – BRAȚUL ANDROMEDEI (Ed. Minerva, Col. Patrimoniu)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Mihăescu, Gib I.

  Titlu: BRAȚUL ANDROMEDEI (Romane 2)

  Titlul original:

  Editura: Ed. Minerva

  Colecţia: Col. „Patrimoniu”

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 268

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Constantin Guluţă

  Redactor: Suzana Carmen Dumitrescu

  Tehnoredactor: Aurelia Anton

  Prefaţă/postfaţă: Repere istorico-literare alcătuite în redacţie de Suzana Carmen Dumitrescu

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: 1. Ediţie îngrijită Al. Andriescu. 2. Romane 1: DONNA ALBA; Romane 2: BRAȚUL ANDROMEDEI.

 

1983-Mironov, A.; Iosif, I.I.; Honga, R. (ed.) - Alpha. O antologie a SF-ului romanesc (Ed. Scrisul Romanesc)

1983-Mironov, A. & Iosif, I.I. & Honga, R. (ed.) – ALFA. O ANTOLOGIE A SF-ULUI ROMÂNESC (Ed. Scrisul Românesc)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Mironov, Al. & Iosif, Ion Ilie & Honga, Radu (ed.)

  Titlu: ALFA. O ANTOLOGIE A LITERATURII DE ANTICIPAŢIE ROMÂNEŞTI

  Titlul original:

  Editura: Ed. Scrisul Românesc – Craiova

  Colecţia:

  Tip carte: Antologie

  Nr. de pagini: 466

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Colaj de Fl. M. Diloiu

  Redactor: Dan-Ion Vlad

  Tehnoredactor: Marilena Lungulescu

  Prefaţă/postfaţă: „Cuvânt înainte” de Alexandru Mironov şi Ion Ilie Iosif; postfaţă: „Aventurile fandomului român” de Adrian Rogoz

  Ilustraţii: Marius Ghergu, Fl. M. Diloiu

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: GEORGE ANANIA – ROMULUS BĂRBULESCU (Recviem după singurătate); MIHU ANTIM (*Dialog necunoscut; *Alt dialog necunoscut); HORIA ARAMA (Catacombele); DAN ARCAŞU (*Legenda despre cosmonaut; *Până în zori…); VOICU BUGARIU (Coborâre în ape); GEORGE CEAUŞU (Infinipathia); CARMEN-MADELEIN CIOROIANU (*Agonie albă; *Culoarea morţii era albastră; *Casa de pe colină; *Crinii); DANIEL COCORU (*Manuscris găsit în depozitul WOW; *Granule de întuneric); VLADIMIR COLIN (Lnaga); OV. S. CROHMĂLNICEANU (Un capitol de istorie literară); CONSTANTIN CUBLEŞAN (Ritmul ascuns al inimii); DAN CULCER (Obeliscul); DORIN DAVIDEANU (Zece secunde); DOREL DORIAN (Teama); TITUS FILIPAŞ (Greaţa); SANDU FLOREA (Lara); GEORGE DĂNESCU (Darne şi Charis); MIHAIL GRĂMESCU (*Marlin cel Rău; *Δ; *Programul); ION HOBANA (Cea mai bună dintre lumi); RADU HONGA (*Lecţie de literatură pentru semenii noştri; *Câteva zile din viaţa lui Theodore; *Trafic); MIHAI IONESCU (Ura); ION ILIE IOSIF (Răzbunarea lui Pierrot); EDUARD JURIST (Congresul Backster); VICTOR KERNBACH (Un salt pe candelabru); MARCEL LUCA (*Şi dacă undeva în Univers cresc cactuşi?; *Imposibila revedere; *Ultimul zâmbet al Juanitei; *Cînd nu vor fi gândaci de Colorado; *Chinta royală); GABRIEL MANOLESCU (*Draga mea Cesy; *Chitara cu vise; *Treizeci de ore); VICTOR MARTIN (*Robinsonul spaţiului; *Sintetizorul; *Seara sosiilor); DAN MERIŞCA (Ziua zborului); B. MIRCEA (Zâmbetul); ALEXANDRU MIRONOV (*Nemăsurate chinurile lui; *Mirabila făptură); ALEXANDRU MIRONOV – ION ILIE IOSIF (La mulţi ani, 2000!); EUGEN MORARU (*Nu rupeţi florile!; *Monstrul de lemn); CORNEL OMESCU (*Târgul mondial de carte; *Iute ca gândul; *Fără stomac; *Hobby; *Conglomeratul); LEONARD OPREA (Întâlnirea); MIRCEA OPRIŢĂ (*Structuri cinetice; *Pe linie moartă); IOANA PETRESCU (Un reportaj primejdios); DORU PRUTEANU – DAN MERIŞCA (Omul tăcut, inelul şi fata blondă); OVIDIU RÎUREANU (Redundostopul); ADRIAN ROGOZ (Supravieţuitorul); GEORGINA VIORICA ROGOZ (Oceanul cu triluri); GHEORGHE SĂSĂRMAN (*Metapolis; *Homogenia; *Harapabad; *Moebia sau Oraşul interzis; *Isopolis); SORIN LIVIU SHIGHIŞANU (*Întoarcerea lui Robinson; *Strada; *Zidul de nisip); MARIUS STĂTESCU (*Splendoarea unei mii de ani lumină; *Paznicul); MIRCEA ŞERBĂNESCU (O zi ciudată); GHIGHI TEIBRICH (Clipa fericită); ALEXANDRU UNGUREANU (Scrisoare din hipercubul 14); ANDREEA ZĂVOIANU (Floarea albastră).

 

1983-Oprita, Mircea - H.G.Wells, utopia moderna (Ed. Albatros)

1983-Opriță, Mircea – H.G.WELLS, UTOPIA MODERNĂ (Ed. Albatros)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Opriţă, Mircea

  Titlu: H. G. WELLS, UTOPIA MODERNĂ

  Titlul original:

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia:

  Tip carte: Critică literară

  Nr. de pagini: 320

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Damian Petrescu

  Redactor: Lucian Hanu

  Tehnoredactor: Gabriela Iliopolos

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: UTOPIA REBELĂ (*Despărţirea de clasici; *”Ca Atlas, cu lumea pe umeri”; *Între filozof şi artist); LINII DE FORŢĂ (*Descoperirea viitorului; *O ideologie a himerei); UTOPIA DIDACTICĂ (*Un Olimp laicizat; *Martor în Utopia; *Vocile discursului); UTOPIA EŞUATĂ (*Utopia ştiinţei; *Translaţia swiftiană; *Utopia progresului moral); CONTRAUTOPIA (*Alte scenarii ale viitorului; *Eloi şi morloci, omul disociat; *Crepusculul ca apoteoză); TRAVELLING FINAL (*Ianus Bifrons; *Dialectica viziunii; *Retorica textului); ACCENTE NECESARE.

 

1983-Schwartz, Gh. - Efectul P (Ed. Eminescu)

1983-Schwartz, Gh. – EFECTUL P (Ed. Eminescu)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Schwartz, Gheorghe

  Titlu: EFECTUL P

  Titlul original:

  Editura: Ed. Eminescu

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 274

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Gheorghe Baltoc (coperta seriei)

  Redactor: Doina Uricariu Drogeanu

  Tehnoredactor: Gheorghe Popovici

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1983-Serbu, Valentin - Taram necunoascut (Ed. Eminescu)

1983-Șerbu, Valentin – TĂRÂM NECUNOSCUT (Ed. Eminescu)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Şerbu, Valentin

  Titlu: TĂRÂM NECUNOSCUT

  Titlul original:

  Editura: Ed. Eminescu – Bucureşti

  Colecţia:

  Tip carte: Nuvele

  Nr. de pagini: 216

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Petre Hagiu

  Redactor: Sorin Nicolae

  Tehnoredactor: Marta Foiaş

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Enigma; *Epavele; *Tentaţia; *Oaspetele; *Tărâm necunoscut; *Fereastra timpului; *Nemuritorii; *Poarta; *Extrauniversul; *Ficţiunea; *Naufragiaţii; *Fantasma; *Înfrânţii; *Renunţare; *Chiriaşul; *Ielele.

 

1983-Sirbu, Ion D. - Soarecele B. si alte povestiri (Ed. Cartea Romaneasca)

1983-Sîrbu, Ion D. – ȘOARECELE B ȘI ALTE POVESTIRI (Ed. Cartea Românească)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Sîrbu, Ion D.  

  Titlu: ȘOARECELE B ȘI ALTE POVESTIRI

  Titlul original:

  Editura: Ed. Cartea Românească

  Colecţia:

  Tip carte: Povestiri

  Nr. de pagini: 416

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: V. Olac

  Redactor: Mircea Ciobanu

  Tehnoredactor: Constanţa Vulcănescu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Compartiment; *Păcatul fratelui Vasile; *Enuresis nocturna; *Începutul călătoriei; *Doi intelectuali de rasă; *Caz disciplinar; *Bivoliţele; *Nu ştiu cum s-a spart oglinda…; *Şoarecele B; *Cum se sparge gheaţa; *Pisica; *Cimex lectularia; *Fesul sau fustanela?; *Perpetuum mobile; *Soluţia Omega; *Colonie (I. Brazilia; II. Fără lună; III. Corabia lui Nando; IV. La gura minei; V. Prinţesa Treji; VI. Mreana; VII. Calul alb; VIII. Dorel).

 

1983-Swift, Jonathan - Calatoriile lui Gulliver (Ed. Ion Creanga)

1983-Swift, Jonathan – CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER (Ed. Ion Creangă)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Swift, Jonathan

  Titlu: CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER

  Titlul original: Gulliver’s Travels (1726)

  Editura: Ed. Ion Creangă

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 136

  Tiraj:

  Traducător(i): Leon D. Leviţchi

  Coperta: Desideriu Iacob

  Redactor: Sandu Singer

  Tehnoredactor: Klara Galic

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii: Desideriu Iacob

  ISBN: –

  Observaţii: –

 

1983-Vonnegut jr., Kurt - Abatorul Cinci (Ed. Univers, Col. Globus nr. 398)

1983-Vonnegut, Kurt – ABATORUL CINCI (Ed. Univers, Col. Globus nr. 398)

*Anul apariţiei: 1983

  Autor(i): Vonnegut, Kurt

  Titlu: ABATORUL CINCI  

  Titlul original: Slaughter House 5 (1969)

  Editura: Ed. Univers

  Colecţia: Col. „Globus”, nr. 398 (5/1983)

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 248

  Tiraj:

  Traducător(i): Rodica Mihăilă

  Coperta: Coperta colecţiei: Ion State; Grafica: Nicolae Sîrbu; Ilustraţia: Denisa Maşek.

  Redactor: Maria Vonghizas

  Tehnoredactor: Victor Maşek

  Prefaţă/postfaţă: Prefaţă: „Kurt Vonnegut, Jr. – repere în spaţiul condiţiei umane” de Rodica Mihăilă

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: