Reluăm astăzi una dintre cele mai îndrăgite rubrici ale acestui blog:

Bibliografia generala (Logo) - New version

Perioada la care ne referim este cea a anilor 1978-1979, când autorii români au fost preponderenți și au oferit câteva titluri de referință pentru ficțiunea speculativă de la noi. Mă gândesc aici la romanele lui Vladimir Colin (Babel și Timp cu călăreț și corb), la culegerea de proză scurtă a lui Mircea Opriță (Figurine de ceară), la volumul de povestiri Himera de Gheorghe Săsărman, dar și la lucrările de istorie și critică literară apărute sub semnătura lui Mircea Eliade (Aspecte ale mitului) și Ion Hobana (20.000 de pagini în căutarea lui Jules Verne).

În ceea ce-i privește pe autorii străini, aceștia s-au remarcat prin trei titluri excelente, Odiseea navei „Space Beagle” (A.E.Van Vogt),  Rețeaua gândurilor (roman semnat de Herbert W. Franke) și Orașele invizibile (capodopera lui Italo Calvino). Li s-ar mai putea adăuga și Noaptea cu cai albi de bulgarul Pavel Vejinov, dar și Nabou – publicat la Editura Albatros sub semnătura germanului Günther Krupkat.

În domeniul clasicilor sunt de semnalat volumele semnate de Edgar Allan Poe și Jules Verne, care continuă linia ascendentă a reeditării principalelor opere  ale ficțiunii speculative mondiale din secolul al XIX-lea.

Una peste alta, avem de-a face cu niște ani editoriali mai puțin spectaculoși, dar suficient de interesanți pentru a-i studia mai îndeaproape. Ceea ce vă și invit să faceți!

 

APARIȚIILE DE FICȚIUNE SPECULATIVĂ  DIN 1978-1979

 

1978-Aramă, Horia - CETATEA SOARELUI (Ed. Cartea Românească) (ND)

1978-Aramă, Horia – CETATEA SOARELUI (Ed. Cartea Românească)

*Anul apariţiei: 1978

  Autor(i): Aramă, Horia

  Titlu: CETATEA SOARELUI

  Titlul original:

  Editura: Ed. Cartea Românească

  Colecţia:

  Tip carte: Nuvele

  Nr. de pagini: 274

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta: Lucreţia Feodorov

  Redactor: Florin Mugur

  Tehnoredactor: Constanţa Vulcănescu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Dimineaţa egalilor; *Cîmp alb, oi negre; *Înaltă fidelitate; *Jocurile de societate ale Ferdinandei; *Poetul la treizeci de ani; *Oraşele imaginare; *Omul din Utopia.

 

1978-Bécquer, Gustavo Adolfo - RAZA DE LUNĂ (Ed. Univers)

1978-Bécquer, Gustavo Adolfo – RAZA DE LUNĂ (Ed. Univers)

*Anul apariţiei: 1978

  Autor(i): Bécquer, Gustavo Adolfo

  Titlu: RAZA DE LUNĂ (LEGENDE)

  Titlul original: Obras completas (1954)

  Editura: Ed. Univers

  Colecţia: Col. “Clasicii literaturii universale”

  Tip carte: Povestiri

  Nr. de pagini: 200

  Tiraj: 17.330 ex.

  Traducător(i): Domniţa Dumitrescu

  Coperta: Vasile Socoliuc

  Redactor: Mihaela Ciuncan

  Tehnoredactor: Elena Baby-Popescu

  Prefaţă/postfaţă: „Cuvânt înainte” de Domniţa Dumitrescu

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Raza de lună; *Crucea diavolului; *Christosul cu hârca; *Vocea tăcerii; *Brăţara de aur; *Trei date; *Sărutul; *Ochii verzi; *Meşterul Perez-Organistul; *Spiriduşul; *Legământul; *Căprioara albă; *Muntele stafiilor; *Peştera maurei; *Hanul pisicilor.

 

1978-Bulîciov, Kirill - FETIȚA DE PE TERRA (Ed. Ion Creangă)

1978-Bulîciov, Kirill – FETIȚA DE PE TERRA (Ed. Ion Creangă)

*Anul apariţiei: 1978

  Autor(i): Bulîciov, Kirill

  Titlu: FETIȚA DE PE TERRA

  Titlul original: ДЕВОЧКА С ЗЕМЛИ (1974)

  Editura: Ed. Ion Creangă

  Colecţia: –

  Tip carte: Culegere de autor

  Nr. de pagini: 402

  Tiraj:

  Traducător(i): Mircea Aurel Buiciuc

  Coperta: Gion Mihail

  Redactor:

  Tehnoredactor:

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprinde două titluri: *Fetița cu care nu se va întâmpla nimic (roman); *Ziua de naștere a Alisei (nuvelă)

 

1978-Colin, Vladimir - BABEL (Ed. Albatros, Col. Fantastic Club)

1978-Colin, Vladimir – BABEL (Ed. Albatros, Col. Fantastic Club)

*Anul apariţiei: 1978

  Autor(i): Colin, Vladimir

  Titlu: BABEL

  Titlul original:

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia: Col. „Fantastic Club”

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 152

  Tiraj: 50.000 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Vasile Olac

  Redactor: Victor Zednic

  Tehnoredactor: Mariana Pușcașu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1978-Cubleșan, C-tin - PARADOXALA ÎNTOARCERE (Ed. Albatros, Col. Fantastic Club)

1978-Cubleșan, C-tin – PARADOXALA ÎNTOARCERE (Ed. Albatros, Col. Fantastic Club)

*Anul apariţiei: 1978

  Autor(i): Cubleşan, Constantin

  Titlu: PARADOXALA ÎNTOARCERE

  Titlul original:

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia: Col. „Fantastic Club”

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 196

  Tiraj: 30.000 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Mircea Baciu

  Redactor: Constantina Paligora

  Tehnoredactor: Mariana Puşcaşu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1978-Eliade, Mircea - ASPECTE ALE MITULUI (Ed. Univers)

1978-Eliade, Mircea – ASPECTE ALE MITULUI (Ed. Univers)

*Anul apariţiei: 1978

  Autor(i): Eliade, Mircea

  Titlu: ASPECTE ALE MITULUI

  Titlul original: Myth and Reality (1963)

  Editura: Ed. Univers

  Colecţia: Col. „Eseuri”

  Tip carte: Critică literară

  Nr. de pagini: 192

  Tiraj: 10.130 ex.

  Traducător(i): Paul G. Dinopol

  Coperta: Doina Şteflea

  Redactor: Angela Cişmaş

  Tehnoredactor: Niculae Şerbănescu

  Prefaţă/postfaţă: „Prefaţă” de Vasile Nicolescu

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: I. STRUCTURA MITURILOR (*Importanţa „mitului viu”; *Interesul ce-l înfăţişează „mitologiile primitive”; *Încercarea de a da o definiţie mitului; *„Istorie adevărată” – „Istorie falsă”; *Ce dezvăluie miturile; *Ce înseamnă a „cunoaşte miturile”; *Structura şi funcţia miturilor); II. PRESTIGIUL MAGIC AL „ORIGINILOR” (*Mituri de origine şi mituri cosmogonice; *Rolul miturilor în materie de vindecări; *Reiterarea cosmogoniei; *Întoarcerea la „origine”; *Prestigiul începuturilor); III. MITURI ŞI RITURI ALE ÎNNOIRII (*Înscăunare şi cosmogonie; *A înnoi lumea; *Deosebiri şi asemănări; *Anul Nou şi cosmogonia în Orientul Apropiat antic); IV. ESHATOLOGIE ŞI COSMOGONIE (*Sfîrşitul lumii – în trecut şi în viitor; *Sfîrşitul lumii în religiile orientale; *Apocalipsuri iudeo-creştine; *Milenarismul creştin; *Milenarismul la „primitivi”; *„Sfîrşitul lumii în arta modernă); V. TIMPUL POATE FI DOMINAT (*Certitudinea că va avea loc un nou început; *Freud şi cunoaşterea „originii”; *Tehnicile tradiţionale ale „întoarcerii în urmă”; *Spre a te vindeca de efectele timpului…; *A recupera trecutul); VI. MITOLOGIE, ONTOLOGIE, ISTORIE (*Esenţialul precede existenţa; *Deus otiosus; *Divinitatea asasinată; *Hainuwele şi dema; *Nu „ontologie”, ci „istorie”; *Începuturile „demitizării); VII. MITOLOGIA MEMORIEI ŞI A UITĂRII (*Cînd un yogin se îndrăgosteşte de o regină; *Simbolismul indian al uitării şi al rememorării; *”Uitare” şi „memorie” în Grecia antică; *Memoria „primordială” şi „memoria istorică”; *Somnul şi moartea; *Gnosticismul şi filozofia indiană; *Anamnesis şi istoriografie); VIII. MĂREŢIA ŞI DECĂDEREA MITURILOR (*A face lumea să se deschidă; *Omul si lumea; *Imaginaţie şi creativitate; *Homer; *Teogonie şi genealogie; *Raţionaliştii şi mitul; *Alegorism şi ehumerism; *Documente scrise şi tradiţii orale); IX. SUPRAVIEŢUIRI ŞI CAMUFLAJE ALE MITURILOR (*Creştinism şi mitologie; *Istorie şi „enigme” în Evanghelii; *Timp istoric şi timp liturgic; *„Creştinismul cosmic”; *Mitologia eshatologică a evului mediu; *Supravieţuiri ale mitului eshatologic; *”Miturile lumii moderne” *Mituri şi mass-media); ANEXA I. Miturile şi poveştile cu zîne; ANEXA II. Elemente de bibliografie.

 

1978-France, Anatole - REVOLTA ÎNGERILOR (Ed. Dacia)

1978-France, Anatole – REVOLTA ÎNGERILOR (Ed. Dacia)

*Anul apariţiei: 1978

  Autor(i): France, Anatole

  Titlu: REVOLTA ÎNGERILOR

  Titlul original: La Révolte des anges (1914)

  Editura: Ed. Dacia

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 216

  Tiraj: 24.050+6.070 ex.

  Traducător(i): Virgil Bulat

  Coperta: Elena Stănescu

  Redactor: Mircea Opriţă

  Tehnoredactor: Constantin Rusu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1978-Henzl, Vladimir - AVENTURILE DOCTORULUI HAIG (Ed. Ion Creangă)

1978-Henzl, Vladimir – AVENTURILE DOCTORULUI HAIG (Ed. Ion Creangă)

*Anul apariţiei: 1978

  Autor(i): Henzl, Vladimír

  Titlu: AVENTURILE DOCTORULUI HAIG

  Titlul original: Dobrodružství doktora Haiga (1962)

  Editura: Ed. Ion Creangă

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 210

  Tiraj: 20.000 ex.

  Traducător(i): Alexandra Toader

  Coperta: Albin Stănescu

  Redactor: Mihai Cazimir

  Tehnoredactor: Elena Gărăjău

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1978-Manoliu, Emanoil - BULGĂRE DE FOC (Ed. Ion Creangă)

1978-Manoliu, Emanoil – BULGĂRE DE FOC (Ed. Ion Creangă)

*Anul apariţiei: 1978

  Autor(i): Manoliu, Emanoil

  Titlu: BULGĂRE DE FOC

  Titlul original:

  Editura: Ed. Ion Creangă

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 320

  Tiraj: 24.000 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Pusztai Georgeta

  Redactor: Gh. Zarafu

  Tehnoredactor: Ștefania Mihai

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1978-Omescu, Corneliu - PLANETA FĂRĂ MEMORIE (Ed. Albatros, Col. Fantastic Club)

1978-Omescu, Corneliu – PLANETA FĂRĂ MEMORIE (Ed. Albatros, Col. Fantastic Club)

*Anul apariţiei: 1978

  Autor(i): Omescu, Corneliu

  Titlu: PLANETA FĂRĂ MEMORIE

  Titlul original:

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia: Col. „Fantastic Club”

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 128

  Tiraj: 30.000 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Dumitru Ionescu

  Redactor: Lucian Hanu

  Tehnoredactor: Mariana Pușcașu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1978-Opriță, Mircea - FIGURINE DE CEARĂ (Ed. Dacia)

1978-Opriță, Mircea – FIGURINE DE CEARĂ (Ed. Dacia)

*Anul apariţiei: 1978

  Autor(i): Opriţă, Mircea

  Titlu: FIGURINE DE CEARĂ

  Titlul original:

  Editura: Ed. Dacia

  Colecţia:

  Tip carte: Nuvele

  Nr. de pagini: 326

  Tiraj: 18.200+90+20 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Ludovic Bardócz

  Redactor: Virgil Bulat

  Tehnoredactor: Constantin Rusu

  Prefaţă/postfaţă: „Cuvînt înainte” de Ion Hobana

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Alcora; *Androidul şi prinţesa; *Întîlnire cu meduza; *O falie în timp; *Figurine de ceară; *Premiul Kremer; *Mlaştina; *Secunda Mater: 1.Labirintul; 2.Secunda Mater; *Noaptea pragurilor; *Ucronia de la Tapae; *Lemnul cel viu al Cremonei; *Judecătorii.

 

1978-Petrescu, Cezar - NUVELE (Ed. Minerva)

1978-Petrescu, Cezar – NUVELE (Ed. Minerva)

*Anul apariţiei: 1978

  Autor(i): Petrescu, Cezar

  Titlu: NUVELE

  Titlul original:

  Editura: Ed. Minerva

  Colecţia:

  Tip carte: Nuvele

  Nr. de pagini: 670

  Tiraj: 34.110 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Nicolae Sîrbu

  Redactor: Cătălina Poleacov

  Tehnoredactor: Elena Călugăru

  Prefaţă/postfaţă: Prefaţă: „Nota editorului” de Mihai Gafiţa

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: SCRISORILE UNUI RĂZEŞ (*Predoslovie; *În podgoria de odinioară; *Năluca; *Moara lui Iliuţ; *Rîsul; *Dacia felix; *Valsul rozelor; *Dezertarea lui Toader Mînzu; *Fiul cîmpurilor; *Povestea lui Moş Toma; *Prietenul meu Jan; *Fugarul; *Doi dascăli; *Balul; *Ion; *Zair; *Poveste de iarnă; *Mormîntul închipuit şi celălalt; *Socoteala; *Întoarcerea eroului; *Lîngă o piatră de hotar; *Pe Arieş în sus; *Omul de calcar; *Stejarul de pe culme); DRUMUL CU PLOPI (*[PREDOSLOVIE]; *Adevărul; *Unchiul din America; *Căsuţa de nisip; *Zăpada; *Fereastra; *Aventura; *Înjunghierea din Fundătura 13 septembrie; *Cariera lui Vidran; *Inelul cu piatra de rubin); ARANCA, ŞTIMA LACURILOR (*Adevărata moarte a lui Guynemer; *Omul care şi-a găsit umbra; *Aranca, ştima lacurilor); OMUL DIN VIS (*Palace; *Păianjenul negru; *Omul din vis).

 

1978-Șerbu, Valentin - FANTASTICE (Ed. Cartea Românească)

1978-Șerbu, Valentin – FANTASTICE (Ed. Cartea Românească)

*Anul apariţiei: 1978

  Autor(i): Şerbu, Valentin

  Titlu: FANTASTICE

  Titlul original:

  Editura: Ed. Cartea Românească

  Colecţia:

  Tip carte: Povestiri

  Nr. de pagini:

  Tiraj:

  Traducător(i):

  Coperta:

  Redactor:

  Tehnoredactor:

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1978-Van Vogt, A. E. - ODISEEA NAVEI „SPACE BEAGLE” (Ed. Albatros, Col. Fantastic Club)

1978-Van Vogt, A. E. – ODISEEA NAVEI „SPACE BEAGLE” (Ed. Albatros, Col. Fantastic Club)

*Anul apariţiei: 1978

  Autor(i): Van Vogt, A. E.

  Titlu: ODISEEA NAVEI „SPACE BEAGLE”

  Titlul original: The Voyage of the Space Beagle (1974)

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia: Col. „Fantastic Club”

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 246

  Tiraj: 50.000 ex.

  Traducător(i): Petre Solomon

  Coperta: Boitor Mihail

  Redactor: Lucian Hanu

  Tehnoredactor: Mariana Puşcaşu

  Prefaţă/postfaţă: Postfaţă de Petre Solomon

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1978-Verne, Jules - INSULA CU ELICE (Ed. Ion Creangă, Col. BJV, nr. 16)

1978-Verne, Jules – INSULA CU ELICE (Ed. Ion Creangă, Col. BJV, nr. 16)

*Anul apariţiei: 1978

  Autor(i): Verne, Jules

  Titlu: INSULA CU ELICE

  Titlul original: L’Île à hélice (1895)

  Editura: Ed. Ion Creangă

  Colecţia: Colecţia „Biblioteca Jules Verne”, nr. 16

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 278

  Tiraj: ?

  Traducător(i): Ion Hobana

  Coperta: Prezantare grafică: Val Munteanu

  Redactor: ?

  Tehnoredactor: ?

  Prefaţă/postfaţă: Prefaţă de Ion Hobana

  Ilustraţii: Reproduceri după ilustraţiile originale franţuzeşti de Léon Benett

  ISBN:

  Observaţii:

 

1979-Băran, Vasile - PĂMÂNTUL PLAT (Ed. Ion Creangă)

1979-Băran, Vasile – PĂMÂNTUL PLAT (Ed. Ion Creangă)

*Anul apariţiei: 1979

  Autor(i): Băran, Vasile

  Titlu: PĂMÎNTUL PLAT (Romanul unui vis)

  Titlul original:

  Editura: Ed. Ion Creangă

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 180

  Tiraj: 30.000 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Dumitru Verdeş

  Redactor: Gh. Zarafu

  Tehnoredactor: Valeria Postelnicu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1979-Calvino, Italo - ORAȘELE INVIZIBILE (Ed. Univers, Col. Romanul secolului XX)

1979-Calvino, Italo – ORAȘELE INVIZIBILE (Ed. Univers, Col. Romanul secolului XX)

*Anul apariţiei: 1979

  Autor(i): Calvino, Italo

  Titlu: ORAŞELE INVIZIBILE

  Titlul original: Le Citta Invisibili (1972)

  Editura: Ed. Univers

  Colecţia: Colecția „Romanul secolului XX”

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 104

  Tiraj: 30.130 ex.

  Traducător(i): Sanda Șora

  Coperta:

  Redactor: Florin Chirițescu

  Tehnoredactor: Elena Baby-Popescu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1979-Colin, Vladimir - TIMP CU CĂLĂREȚ ȘI CORB (Ed. Cartea Românească)

1979-Colin, Vladimir – TIMP CU CĂLĂREȚ ȘI CORB (Ed. Cartea Românească)

*Anul apariţiei: 1979

  Autor(i): Colin, Vladimir

  Titlu: TIMP CU CĂLĂREŢ ŞI CORB

  Titlul original:

  Editura: Ed. Cartea Românească

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 212

  Tiraj: 20.310 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Marcela Cordescu

  Redactor: Georgeta Naidin

  Tehnoredactor: Constanţa Vulcănescu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1979-Franke, Herbert W. - REȚEAUA GÂNDURILOR (Ed. Univers, CRSF 05)

1979-Franke, Herbert W. – REȚEAUA GÂNDURILOR (Ed. Univers, CRSF 05)

*Anul apariţiei: 1979

  Autor(i): Franke, Herbert W.

  Titlu: REŢEAUA GÂNDURILOR

  Titlul original: Das Gedankennetz (1963)

  Editura: Ed. Univers

  Colecţia: Col. romanelor SF, nr. 5

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 214

  Tiraj: 30.115 ex,

  Traducător(i): Elena Andrei, I. M. Ştefan

  Coperta: Peter Pusztai

  Redactor: Dăscăliţă Cristina-Ondine

  Tehnoredactor: Nicolae Şerbănescu

  Prefaţă/postfaţă: Prefaţă: „Herbert Franke şi literatura ştiinţifico-fantastică germană” de I. M. Ştefan

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1979-Hobana, Ion - 20.000 DE PAGINI ÎN CĂUTAREA LUI J. VERNE (Ed. Univers)

1979-Hobana, Ion – 20.000 DE PAGINI ÎN CĂUTAREA LUI J. VERNE (Ed. Univers)

*Anul apariţiei: 1979

  Autor(i): Hobana, Ion

  Titlu: 20.000 DE PAGINI ÎN CĂUTAREA LUI JULES VERNE

  Titlul original:

  Editura: Ed. Univers

  Colecţia:

  Tip carte: Monografie

  Nr. de pagini: 238

  Tiraj: 10.130 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Mihai Boitor

  Redactor: Sanda Anghelescu

  Tehnoredactor: Victor Maşek

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *”Cu braţele încrucişate”; *Preludii; *Fantoma primei iubiri; *”Mobilis in mobili”; *Efectul către verosimilitate; *Naşterea unei capodopere; *Ideile lui Paschal Grousset; *Chipuri şi peisaje româneşti; *Frumoasa Dunăre galbenă; *În jurul Mării Negre; *Cîntecul amintirii; *Însemnările unui reporter; *O încheiere care nu e decît un început; *Colaborare familiala; *”Pămîntul are nevoie de oameni noi”; *Anexe; *Edgar Poe şi operele sale; *Călătoriile şi aventurile căpitanului Hatteras. Prefaţa editorului; *Amintiri din copilărie şi din tinereţe; *Un expres al viitorului; *Bibliografie; *À la recherche de Jules Verne.

 

1979-Jurist, Eduard - CAPTIVI ÎN SPAȚIUL COMIC (Ed. Albatros)

1979-Jurist, Eduard – CAPTIVI ÎN SPAȚIUL COMIC (Ed. Albatros)

*Anul apariţiei: 1979

  Autor(i): Jurist, Eduard

  Titlu: CAPTIVI ÎN SPAŢIUL COMIC

  Titlul original:

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia:

  Tip carte: Schiţe şi povestiri umoristice

  Nr. de pagini: 280

  Tiraj: 30.000 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Tia Peltz

  Redactor: Constantina Paligora

  Tehnoredactor: Cornel Cristescu

  Prefaţă/postfaţă: „În loc de prefaţă” – Eduard Jurist

  Ilustraţii: Tia Peltz

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *În loc de prefaţă (Autorul); *Autobiografie autocritică; *Blocul umoriştilor; * Motivaţie pentru negaţie; *Timpul florilor; *De astăzi!; *Eclipsa!; *Scufiţa roşie; *”Cedez câine iubitor de animale”; *Bănuiala; *Între proiect şi realitate; *Paternitate literară; *Cine vine la cină?; *Literele; *Schiţa; *Vecinul; *Parcul cibernetic; *Vaca dintre portocali; *Excursie în circuit; *Pedagogie; *Agresiunea nocturnă, *Eternii soţi; *Un subiect original; *De la egal la egal!; *Western; *În sfârşit, singur!; *Anabel 1; *Meditaţii; *În aşteptarea bisectoarei; *Discurs asupra excursului; *De unde ne cunoaştem?; *Tratat despre lucruri elementare; *O reclamaţie neîntemeiată; *Cum ar spune-o Anton Pann; *Discuţie fără subiect; *Aventurierul; *Note pe un program de sală; *Martie cu dar; *Viziune novatoare; *Criza ciclică; *O cronică plastică; *Ciudatul destin al lui Ovidiu Năsturaş; *Caniculă; *Cu ardere internă; *Argoritm; *Metamorfoză; *Chemarea necunoscutului; *Fără cuvinte; *1 ianuarie; *„Cascador, ofer servicii”.

 

1979-Krupkat, Gunther - NABOU (Ed. Albatros, Col. Fantastic Club)

1979-Krupkat, Gunther – NABOU (Ed. Albatros, Col. Fantastic Club)

*Anul apariţiei: 1979

  Autor(i): Krupkat, Günther

  Titlu: NABOU

  Titlul original: Nabou (1979)

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia: Col. „Fantastic Club”

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 280

  Tiraj: 20.000 ex.

  Traducător(i): Florin Manolescu

  Coperta: Pompiliu Dumitrescu

  Redactor: Lucian Hanu

  Tehnoredactor: Mariana Pușcașu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1979-Poe, Edgar Allan - SCRIERI ALESE (Ed. Univers)

1979-Poe, Edgar Allan – SCRIERI ALESE (Ed. Univers, Col. CLU)

*Anul apariţiei: 1979

  Autor(i): Poe, Edgar Allan

  Titlu: SCRIERI ALESE

  Titlul original:

  Editura: Ed. Univers

  Colecţia: Col. “Clasicii literaturii universale”

  Tip carte: Proză + poezie

  Nr. de pagini: 676

  Tiraj: 45.190 ex.

  Traducător(i): Ion Vinea, Mihu Dragomir, Constantin Vonghizas (proza); Emil Gulian, Dan Botta (poezia)

  Coperta: Vasile Socoliuc

  Redactor: Maria Vonghizas

  Tehnoredactor: Elena Baby-Popescu

  Prefaţă/postfaţă: Edgar Allan Poe (1809-1849) – Studiu introductiv de Zoe Dumitrescu-Buşulenga; Notă asupra ediţiei – Ed. Univers.

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins (numai proza): *Metzengerstein; *Bon-bon; *Manuscris găsit într-o sticlă; *Berenice; *Morella; *Hans Phaall; *Umbră – O parabolă; *Regele ciumă; *Jucătorul de şah al lui Maelzel; *Tăcere – O fabulă; *Ligeia; *Prăbuşirea casei Usher; *William Wilson; *Crimele din Rue Morgue; *O pogorîre în Maelström; *Portretul oval; *Masca morţii roşii; *Misterul Mariei Rogêt; *Hruba şi pendulul; *Inima care-şi spune taina; *Cărăbuşul de aur; *Pisica neagră; *Ochelarii; *Farsa cu balonul; *Îngropat de viu; *Lada dreptunghiulară; *”Tu eşti ucigaşul”; *Scrisoarea furată; *A o mie şi doua poveste a Şeherazadei; * Demonul perversitaţii; *Sistemul doctorului Catran şi al profesorului Pană; *Faptele în cazul doctorului Valdemar; *Sphinxul; *Balerca de Amontillado; *Hopa-Hop sau opt urangutani înlănţuiţi.

 

1979-Săsărman, Gheorghe - HIMERA (Ed. Albatros, Col. Fantastic Club)

1979-Săsărman, Gheorghe – HIMERA (Ed. Albatros, Col. Fantastic Club)

*Anul apariţiei: 1979

  Autor(i): Săsărman, Gheorghe

  Titlu: HIMERA

  Titlul original:

  Editura: Ed. Albatros

  Colecţia: Col. „Fantastic Club”

  Tip carte: Povestiri

  Nr. de pagini: 208

  Tiraj: 80.000 ex.

  Traducător(i):

  Coperta: Radu Duma

  Redactor: Lucian Hanu

  Tehnoredactor: Mariana Pușcașu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Astitot; *Isprava androidului mut; *Dulceața de cireșe amare; *Himera; *Evadarea lui Algernon; *Puțin mai devreme.

 

1979-Travers, P. L. - MARY POPPINS DESCHIDE UȘA (Ed. Ion Creangă)

1979-Travers, P. L. – MARY POPPINS DESCHIDE UȘA (Ed. Ion Creangă)

*Anul apariţiei: 1979

  Autor(i): Travers, P.L.

  Titlu: MARY POPPINS DESCHIDE UȘA

  Titlul original: Mary Poppins Opens The Door (1943)

  Editura: Ed. Ion Creangă

  Colecţia:

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 240

  Tiraj: 30.000 ex.

  Traducător(i): Ana Canarache

  Coperta: Mary Shepard

  Redactor: Ecaterina Șișmanian

  Tehnoredactor: Elena Gărăjău

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii: Mary Shepard

  ISBN:

  Observaţii:

 

1979-Vejinov, Pavel - NOAPTEA CU CAI ALBI (Ed. Univers, Col. RS XX)

1979-Vejinov, Pavel – NOAPTEA CU CAI ALBI (Ed. Univers, Col. RS XX)

*Anul apariţiei: 1979

  Autor(i): Vejinov, Pavel

  Titlu: NOAPTEA CU CAI ALBI

  Titlul original: Нощем с белите коне (1975)

  Editura: Ed. Univers

  Colecţia: Col. „Romanul secolului XX”

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 464

  Tiraj: 10.110 ex.

  Traducător(i): Tiberiu Iovan

  Coperta:

  Redactor: Aurel Buiciuc

  Tehnoredactor: N. Şerbănescu

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii:

  ISBN:

  Observaţii:

 

1979-Verne, Jules - CASA CU ABURI (Ed. Ion Creangă, Col. BJV, nr. 18)

1979-Verne, Jules – CASA CU ABURI (Ed. Ion Creangă, Col. BJV, nr. 18)

*Anul apariţiei: 1979

  Autor(i): Verne, Jules

  Titlu: CASA CU ABURI (Călătorie prin India septentrională)

  Titlul original: La maison à vapeur (1880)

  Editura: Ed. Ion Creangă

  Colecţia: Colecţia „Biblioteca Jules Verne”, nr. 18

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 312

  Tiraj: 100.000 ex. legate

  Traducător(i): Valeriu Mihăilă

  Coperta: Prezentarea grafică: Val Munteanu

  Redactor: Ecaterina Şişmanian

  Tehnoredactor: Florica Weidle

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii: Reproduceri după ilustraţiile originale franţuzeşti de Léon Benett

  ISBN:

  Observaţii:

 

1979-Verne, Jules - INDIILE NEGRE. GOANA DUPĂ METEOR (Ed. Ion Creangă, Col. BJV, nr. 19)

1979-Verne, Jules – INDIILE NEGRE. GOANA DUPĂ METEOR (Ed. Ion Creangă, Col. BJV, nr. 19)

*Anul apariţiei: 1979

  Autor(i): Verne, Jules

  Titlu: INDIILE NEGRE. GOANA DUPĂ METEOR

  Titlul original: Les Indes noires (1877); La chasse au météore (1901).

  Editura: Ed. Ion Creangă

  Colecţia: Colecţia „Biblioteca Jules Verne”, nr. 19

  Tip carte: Romane

  Nr. de pagini: 302

  Tiraj: 130.000 ex. legate

  Traducător(i): Ecaterina Micu („Indiile negre”); Gellu Naum („Goana după meteor”)

  Coperta: Prezentarea grafică: Val Munteanu

  Redactor: Ecaterina Şişmanian

  Tehnoredactor: Florica Weidle

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii: Reproduceri după ilustraţiile originale franţuzeşti de Jules Descartes-Férat („Indiile negre”) şi George Roux („Goana după meteor”)

  ISBN:

  Observaţii: Cuprins: *Indiile negre; *Goana după meteor

 

1979-Verne, Jules - INSULA MISTERIOASĂ (Vol. I) (Ed. Ion Creangă, Col. BJV, nr. 20)

1979-Verne, Jules – INSULA MISTERIOASĂ (Vol. I) (Ed. Ion Creangă, Col. BJV, nr. 20)

*Anul apariţiei: 1979

  Autor(i): Verne, Jules

  Titlu: INSULA MISTERIOASĂ (Vol. I)

  Titlul original: L’Île mystérieuse (1874-1875)

  Editura: Ed. Ion Creangă

  Colecţia: Colecţia „Biblioteca Jules Verne”, nr. 20

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 238

  Tiraj: 130.000 ex. legate

  Traducător(i): Veronica Mihăileanu, Ion Mihăileanu

  Coperta: Prezentarea grafică: Val Munteanu

  Redactor: Ecaterina Şişmanian

  Tehnoredactor: Florica Weidle

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii: Reproduceri după ilustraţiile originale franţuzeşti de Jules Férat 

  ISBN:

  Observaţii:

 

00-Logo carti lipsa

*Anul apariţiei: 1979

  Autor(i): Verne, Jules

  Titlu: INSULA MISTERIOASĂ (Vol. II)

  Titlul original: L’Île mystérieuse (1874-1875)

  Editura: Ed. Ion Creangă

  Colecţia: Colecţia „Biblioteca Jules Verne”, nr. 21

  Tip carte: Roman

  Nr. de pagini: 256

  Tiraj: 130.000 ex. legate

  Traducător(i): Veronica Mihăileanu, Ion Mihăileanu

  Coperta: Prezentarea grafică: Val Munteanu

  Redactor: Ecaterina Şişmanian

  Tehnoredactor: Florica Weidle

  Prefaţă/postfaţă:

  Ilustraţii: Reproduceri după ilustraţiile originale franţuzeşti de Jules Férat 

  ISBN:

  Observaţii: