DOAMNELOR ȘI DOMNILOR,

După un an de muncă  asiduă, care a însemnat multe sacrificii din punct de vedere al timpului liber, al relațiilor cu diverse persoane mai mult sau mai puțin apropiate, al sănătății personale și al socializării, distrugerea  mai multor calculatoare folosite mai intens decât era cazul, dar și consultarea a cel puțin douăzeci de dicționare și cărți de specialitate, precum și a întregului arsenal de înjurături din dotare (altminteri destul de măricel, în cazul Moshului SF!) echipa de traducători CRISTINA și ȘTEFAN GHIDOVEANU are onoarea și plăcerea de a vă anunța că luni, 05.12.2011, la orele 13:30, a predat la Editura LEDA versiunea românească a romanului ANATHEM de Neal Stephenson, carte finalistă a Premiului Hugo în 2009.

 

În cifre statistice, romanul are 935 de pagini în original, ediția hardcover, și puțin sub 1.933.000 de semne în versiunea românească. Este compus din 13 părți, 3 anexe, o cronologie a evenimentelor și un glosar de termeni, semănând foarte mult din punct de vedere al dificultății lingvistice cu ”Dune” al lui Frank Herbert.

Începând de mâine, veți avea ocazia să citiți lucruri interesante despre Neal Stephenson și opera sa, dar și fragmente din roman –  desigur, totul cu acordul Editurii LEDA, cea care va publica această carte în România.

Astăzi vă propunem Nota către cititor a scriitorului american:

« NOTĂ CĂTRE CITITOR

Dacă sunteţi obişnuiţi să citiţi lucrări de ficţiune speculativă şi vă face plăcere să descâlciţi lucrurile pe cont propriu, săriţi peste această notă. Altfel, aflaţi că decorul în care este situată această carte nu este Pământul, ci o planetă numită Arbre, care seamănă cu Pământul din multe puncte de vedere.

Indicii de pronunţie: Arbre se pronunţă ca „Arb-r” cu un mic sunet la sfârşit. Cereţi sfatul unui francez. La nevoie, „Arb” o să meargă. Două puncte deasupra unei vocale indică o diereză, însemnând că vocala în cauză se pronunţă într-o silabă separată. Astfel, de exemplu, Deät se pronunţă „de-et” şi nu „deet”.

Unităţile de măsură de pe Arbre au fost traduse în cele folosite pe Pământ. Această istorisire are loc la aproape patru mii de ani după ce oamenii de pe Arbre şi-au stabilit sistemul obişnuit de unităţi, care acum li se pare străvechi şi uzat de timp. Prin urmare, sunt folosite aici vechile unităţi de pe Pământ (picioare, mile etc.) în loc de cele mai noi ale sistemului metric.

Acolo unde cultura vorbitoare de orthă din această carte a creat un vocabular bazat pe precedentele arhaice de pe Arbre, am născocit cuvinte bazate pe vechile limbi de pe Pământ. Anathem este primul şi cel mai izbitor exemplu. Este un joc de cuvinte între anthem şi anathema, care derivă din cuvinte latine şi greceşti. Ortha, limba clasică de pe Arbre, are un vocabular complet diferit, şi astfel cuvintele pentru anthem, anathema şi anathem sunt complet diferite, şi totuşi legate printr-un tipar asemănător de asocieri. În loc să folosesc cuvântul în orthă, care ar fi lipsit de semnificaţie şi de conotaţii pentru cititorii pământeni, am încercat să inventez un cuvânt terestru care să servească drept echivalent aproximativ, păstrând în acelaşi timp ceva din parfumul termenului orth. Acelaşi lucru, mutatis mutandis, a fost făcut în multe alte locuri din carte.

Numele unor specii arbrane de plante şi animale au fost traduse în echivalente aproximative terestre. Aşadar, personajele pot vorbi de morcovi, cartofi, câini, pisici etc. Asta nu înseamnă că Arbre are exact aceleaşi specii. Fireşte, Arbre are propriile sale plante şi animale. Numele acestor specii au fost înlocuite cu echivalentele terestre aproximative pentru a elimina digresiunile în care, de exemplu, fenotipul echivalentului arbran al unui morcov trebuie explicat în amănunţime.

Urmează o foarte sumară cronologie a istoriei planetei Arbre. Nimic din aceasta nu se va înţelege prea bine până când nu veţi fi citit câteva pagini din carte, dar după aceea ar putea fi folositoare ca referinţă. »

Între – 3400 şi – 3300: Epoca aproximativă a lui Cnoüs şi a fiicelor sale, Deät şi Hylaea.
– 2850: Este întemeiat Templul Orithena de către Adrakhones, părintele geometriei.
– 2700: Diax îi alungă pe entuziaşti, întemeiază teorica pe principii axiomatice şi îi dă numele.
– 2621: Orithena este distrus de o erupţie vulcanică. Începutul perioadei Peregrinilor. Mulţi teori supravieţuitori sunt atraşi către oraşul-stat Ethras.
Între – 2600 şi – 2300: Epoca de Aur a Ethrasului.
– 2396: Execuţia lui Thelenes.
Între – 2415 şi – 2335: Perioada în care a trăit Protas.
– 2272: Ethras este asimilat cu forţa în Imperiul Bazian.
– 2204: Întemeierea Arcei din Baz.
– 2037: Arca din Baz devine religie de stat a Imperiului.
– 1800: Imperiul Bazian ajunge pe culme.
Anii – 1500: Diferite eşecuri militare duc la micşorarea dramatică a Imperiului Bazian.
Anii – 1500: Teorii se retrag din viaţa publică. Saunta Cartas scrie Sæculum, inaugurând prin aceasta Epoca Mathică Veche.
– 1472: Căderea oraşului Baz, arderea bibliotecii sale. Învăţaţii supravieţuitori se adună în mănăstirile baziene sau în mathurile cartasiene.
– 1150: Ascensiunea mistagogilor.
– 600: Renaşterea. Purificarea mistagogilor. Deschiderea Cărţilor.
– 500: Risipirea sistemului mathic, Epoca Explorării, descoperirea legilor dinamicii, crearea teoricii aplicate moderne. Începutul Epocii Praxice.
– 74: Primul Vestitor.
– 52: Al Doilea Vestitor.
– 43: Proc fondează Cercul.
– 38: Munca lui Proc este repudiată de către Halikaarn.
– 12: Al Treilea Vestitor.
– 5: Evenimentele Groaznice.
0: Reconstituţia. Primul Convox. Întemeierea noului sistem mathic. Promulgarea Cărţii Disciplinei şi prima ediţie a Dicţionarului.
+ 121: Avioşii din congregabaţia sauntului Muncoster se despart în două grupuri, sintacticii şi semanticii, înfiinţând respectiv ordinele procian şi halikaarnian. După aceea, ordinele au proliferat.
Între + 190 şi + 210: Avioşii sauntei Baritoe fac progrese în manipularea nucleosintezei folosind tehnici sintactice. Crearea Noii Materii.
Între + 211 şi + 213: Primul Jaf.
+ 214: Convoxul de după Jaf suprimă cele mai multe forme ale Noii Materii. Promulgarea Cărţii Revizuite a Disciplinei. Ordinul faanian se desprinde de cel procian. Ordinul evenedrician se desprinde din cel halikaarnian.
+297: Sauntul Edhar îşi înfiinţează propriul ordin, desprins din cel al evenedricienilor.
+300: La Deschiderea Centenară, se descoperă că vreo câteva mathuri centenariene au pierdut calea („au luat-o pe sută”) începând din +200.
+308: Sauntul Edhar întemeiază congregabaţia cu acelaşi nume.
Între + 320 şi + 360: Progrese în praxisul secvenţelor genetice, făcute la diferite congregabaţii, născute adeseori din colaborarea între faanieni şi halikaarnieni.
Între + 360 şi + 366: Al Doilea Jaf.
+ 367: Convoxul de după Jaf. Abolirea manipulării secvenţelor genetice. Delimitări mai categorice între ordinele sintactice şi cele semantice. Faanienii sunt desfiinţaţi. Este promulgată Cartea Nou-Revizuită a Disciplinei. Dispozitivele sintactice eliminate din lumea mathică. Sunt creaţi Ati; mulţi dintre foştii faanieni li se alătură. Este creată Inchiziţia, ca mijloc de impunere a noilor reguli. Supraveghetori Ordonatori sunt instalaţi în toate congregabaţiile; sistemul modern de ierarhi este instituit în forma în care va dura cel puţin în următoarele trei milenii.
+ 1000: Primul Convox Milenar.
Între + 1107 şi + 1115: Detectarea unui asteroid periculos („Pepita Mare”) îndeamnă Puterea Seculară să convoace un Convox extraordinar.
+ 2000: Al doilea Convox Milenar.
+ 2700: Rivalitatea crescândă între ordinele procian şi halikaarnian dă naştere legendelor seculare despre retori şi incantori.
+ 2780: În timpul unei Deschideri Decenale, Puterea Seculară devine conştientă de feluri extraordinare de praxis care sunt create de retori şi incantori.
Între + 2787 şi + 2856: Al Treilea Jaf depopulează toate congregabaţiile, în afară de cele Trei Neprofanate.
+ 2857: Convoxul de după Jaf reorganizează congregabaţiile. Legatele sunt scoase în afara legii. Sunt luate diferite măsuri pentru a reduce luxul vizibil al vieţii mathice. Numărul ordinelor este redus. Ordinele rămase sunt redistribuite pentru a realiza un „echilibru” mai bun între tendinţele prociene şi cele halikaarniene. Promulgarea celei de-A Doua Cărţi Nou-Revizuite a Disciplinei.
+ 3000: Al treilea Convox Milenar.
+ 3689: Începe povestea noastră.

Mai multe informații despre carte puteți găsi pe Wikipedia, iar o recenzie românească foarte competentă pe blogul Adinei Barvinschi, aici.

Până mâine, la revedere!

Neal Stephenson, la vremea apariției romanului ANATHEM (2008)